West-Brabant loopt in pas met landelijke ontwikkeling werkgelegenheid

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio West-Brabant

In opdracht van 18 samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant (RWB) heeft het Bedrijfsbureau Ontwikkeling van gemeente Breda de jaarlijkse Werkgelegenheidsenquête uitgevoerd.

West-Brabant loopt in pas met landelijke ontwikkeling werkgelegenheid

Doel van de enquête is het krijgen van een goed beeld van de werkgelegenheid in de regio. Met de uitkomsten van deze enquête kan door regio en gemeenten een gericht werkgelegenheidsbeleid worden gevoerd. De resultaten van deze enquête zijn gepresenteerd in een rapportage. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen uit dit rapport.

Minder banen

Het totale aantal banen in de regio bedraagt ruim 321.000 (peildatum 1 april 2014). Dat is een daling van circa 4.700 banen, ofwel 1,5% ten opzichte van 2013. Deze daling is vrijwel gelijk aan de daling in 2012. Toen daalde het aantal banen in West-Brabant met 1,3%. Landelijk doet zich een vergelijkbare daling voor (Bron: CBS/CPB).

Na het peilmoment hebben zich bij een aantal grote bedrijven (w.o. Philip Morris in Bergen op Zoom en Tetra Pak in Moerdijk) ontwikkelingen voorgedaan die mogelijk een negatieve invloed op de werkgelegenheid in West-Brabant zullen hebben. Dit wordt dan echter pas zichtbaar in de meting van 2015.

De grootste daling van het aantal banen in West-Brabant heeft plaatsgevonden in de bouwnijverheid (- 1.087 banen). Groot banenverlies is er ook in de sectoren openbaar bestuur en overheid (- 927), industrie (- 884) en gezondheids- en welzijnszorg (- 805). Een lichte toename van werkgelegenheid is er in de sector informatie en communicatie (+ 154 banen).

Meer vestigingen

In tegenstelling tot het aantal banen, is het aantal vestigingen in 2014 met 3% toegenomen tot ruim 57.000 (peildatum 1 april 2014). Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het aantal eenpersoonsbedrijven (+ 5%). 

Sinds 2012 is de gezondheids- en welzijnszorg in West-Brabant de grootste werkgelegen-heidssector. In 2014 werken in die sector 48.546 personen. De daaropvolgende grootste  sectoren zijn de industrie (42.842 banen) en detailhandel (39.641 banen).

Vacatures stijgen

Voor het eerst sinds 2009 stijgt het aantal openstaande vacatures weer. In 2014 zijn er bijna 3.000 vacatures. Dit zijn ongeveer 400 vacatures méér dan in 2013. Het aantal vacatures is nog altijd het grootste in de sector handel en reparatie. 

Het aantal uitzendbanen ligt in 2014 op het laagste niveau sinds jaren. Het aantal uitzendbanen is met 668 gedaald tot 10.956. Het verlies aan uitzendbanen is vooral groot in de sectoren industrie (- 181 uitzendbanen) en openbaar bestuur en overheid (- 151 uitzendbanen).

Volledig rapport

 

In de enquête is dit jaar aan bedrijven gevraagd hoe het er over twee jaar met de werkgelegenheid binnen het bedrijf voor zal staan. Bedrijven tot 100 werkzame personen zijn licht positief over de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling terwijl de grotere bedrijven (meer dan 100 werknemers) licht negatief zijn.

Het volledige rapport is te downloaden op de website van de Werkgelegenheidsenquête  (Regio West-Brabant), via http://wge.west-brabant.eu/resultaten/714

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!