West-Brabant maakt afspraken over aanpak detailhandels- en kantoorlocaties

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

Gemeenten in West-Brabant hebben afspraken gemaakt met de provincie om de overcapaciteit in de detailhandelsbranche en de kantorenmarkt tegen te gaan.

West-Brabant maakt afspraken over aanpak detailhandels- en kantoorlocaties

Gemeenten in West-Brabant hebben afspraken gemaakt met de provincie om de overcapaciteit in de detailhandelsbranche en de kantorenmarkt tegen te gaan. Doel is om verdere toename van leegstand te voorkomen. Hierbij worden plannen afgestemd op de vraag, door keuzes te maken. Zo worden vraag en aanbod weer in balans gebracht. Dit heeft  de Regio met de provincie afgesproken op 8 juli 2015.

Detailhandel

Uit onderzoek blijkt dat in West-Brabant zo’n 150.000 m² detailhandelslocaties leeg staan. Daarnaast hebben de gemeenten plannen om nog eens zo’n 160.000 m² aan detailhandelslocaties te ontwikkelen. Dit leidt tot een forse overcapaciteit. Belangrijkste oorzaken van die leegstand en overcapaciteit zijn de economische crisis en een forse toename van de internetverkopen.

Kantoren

De kantorenmarkt is voor bijna 90% geconcentreerd in de vijf grootste gemeenten in de regio (Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Oosterhout en Etten-Leur). Ook in de kantorenmarkt is sprake van overaanbod. Het totale (plan-)aanbod in de regio bedraagt 466.000 m² en de geprognosticeerde vraag tot 2025 bedraagt slechts 237.000 m².

De gemeenten onderkennen de urgentie om de leegstand en overcapaciteit aan te pakken en hebben daarom nu met de provincie afspraken gemaakt over de acties die worden ondernomen om deze problematiek tegen te gaan.

In kaart brengen van de vastgoedplannen

Een eerste vervolgstap is de bestaande vastgoedplannen op het gebied van detailhandel en kantoren in de regio nader bekijken. Hierbij wordt in kaart gebracht in hoeverre plannen nog haalbaar zijn en wat terugdringing van de overcapaciteit aan plannen en leegstand voor gevolgen heeft. Door regionale afstemming ontstaat een gezonde structuur op het gebied van detailhandel en kantoren. Het resultaat en de vervolgaanpak van deze inventarisatie worden eind 2015 besproken met de provincie Noord-Brabant.

Wethouders Bob Bergkamp (Breda) en Marcel Willemsen (Oosterhout) trokken namens de regio de kar om tot deze afspraken te komen. “Alle West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben uitgesproken mee te werken aan terugdringen van overcapaciteit. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze basis concrete afspraken met elkaar kunnen gaan maken.” Aldus Bob Bergkamp.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Financiën): “De regio en de provincie moeten keuzes maken en de consequenties daarvan aanvaarden. Verder moeten we het aanpassingsvermogen van bedrijfslocaties verhogen.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!