West-Brabant maakt afspraken voor huisvesting arbeidsmigranten

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio West-Brabant

De Regio West-Brabant heeft de omvang en ontwikkeling van het aantal economisch gebonden arbeidsmigranten voor de regio inzichtelijk gemaakt. Afspraken daarover zijn gemaakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO).

West-Brabant maakt afspraken voor huisvesting arbeidsmigranten

De regiobestuurders hebben de aantallen zoals genoemd in het rapport ‘Huisvesting Arbeidsmigranten in West-Brabant ”Goed, Veilig en Humaan” als de richtinggevende gezamenlijke kwantitatieve en kwalitatieve opgave voor de regio vastgesteld. In de regio West-Brabant gaan ze 4750 bedden extra of als vervanging realiseren en worden 4750 bedden gelegaliseerd. De regio neemt tot het jaar 2020 om de opgave te realiseren. Alle 19 regiogemeenten dragen hieraan hun steentje bij.

Arbeidsmigranten in het sociale domein

Het thema Arbeidsmigranten vraagt om een integrale aanpak. Daarom werkt het programma Leefbaarheid West-Brabant aan de sociale kanten van het thema arbeidsmigranten naast het goed veilig en humaan huisvesten, zoals bijvoorbeeld onderwijs en leerlingenvervoer of  participatie(verklaringen).

De gemeente Zundert gaat in 2014 samen met de regio West-Brabant, één van de pilots participatieverklaring Nieuwkomers uitvoeren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Doelgroep in deze pilot zijn arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in de gemeente verblijven.

Handhaving

Ook handhaving hoort bij deze integrale aanpak. Dit  gaat hand in hand met de huisvesting van arbeidsmigranten. De Regio West-Brabant heeft de ambitie om met het thema ‘Handhaving huisvesting arbeidsmigranten’ in 2014 aan de slag te gaan. Met behulp van handhaving wordt niet alleen illegale en slechte huisvesting aangepakt, maar zullen ook meer plaatsen die voor legalisering in aanmerking komen, beter in beeld gebracht worden.

Al met al zijn grote stappen gezet door de regiogemeenten nu bijna 62 procent van de regionale huisvestingsopgave voor  arbeidsmigranten, in een programmering tot 2020 is opgenomen. Door de voortgaande aandacht voor arbeidsmigranten waarbij ook andere aspecten dan huisvesting regionaal aan de orde komen en met een goede monitoring van de programmering, wordt op de ingeslagen weg verder gegaan zodat arbeidsmigranten niet alleen goed, veilig en humaan gehuisvest worden, maar ook als gewaardeerde inwoners tegemoet getreden worden in de regio West-Brabant.

In het RRO van juni 2014 wordt de voortgang van de programmering besproken en in december 2014 worden de geboekte resultaten besproken.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!