West-Brabant zet in op meer instroom in logistiek vanuit ROC’s

De regio West-Brabant wil een intensievere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en ROC’s om er voor te zorgen, dat meer MBO-ers kiezen voor logistiek en daar ook blijven. Betrokken beleidsmakers kwamen daarom onlangs bij elkaar voor een bijzondere tafellakensessie.

West-Brabant zet in op meer instroom in logistiek vanuit ROC’s

West-Brabant is de logistieke hotspot in Nederland op dit moment. Maar net als andere hotspots lijkt de gespannen arbeidsmarkt uit te groeien tot een remmende factor van formaat. De schaarste zit op alle niveaus, maar zeker ook bij MBO-functies zoals planners en teamleiders.

Connected West-Brabant

Het ROC West-Brabant erkent dat er een nijpende situatie ontstaat en wil daar graag wat aan doen samen met de sector. Het samenwerkingsverband Connected West-Brabant, waarin regionale overheden en bedrijfsleven samen optrekken, nodigde mensen uit afkomstig uit het onderwijsveld, bedrijven en de overheid om na te denken over oplossingen. Dat gebeurde aan ronde tafels met tafellakens waarop iedereen ideeën en aanbevelingen schreef om dat vervolgens door te schuiven naar andere mensen aan tafel.

Voorbeelden uit andere sectoren

“Deze regio moet het voor een belangrijk deel hebben van MBO-ers, zij houden de economie hier draaiende”, merkte Rob Neutelings op. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de ROC West-Brabant. “Maar hoe maken we de verbinding met elkaar?” Neutelings gaf een voorbeeld uit een andere sector, het bouw- en techniekcentrum in Breda. Ook tijdens de crisis heeft dit samenwerkingsverband jonge MBO-ers vast weten te houden, zodat de sector ook snel kon beschikken over mensen toen het weer beter ging.

Instroom en doorstroom in logistiek

Lars Damen is coördinator van de HCA (Human Capital Agenda) voor de regio. Volgens hem is het al heel knap als de regio er in slaagt om het aanbod aan arbeidskrachten op peil te houden, temeer omdat West-Brabant als krimpregio te boek staat. Hij gaf ter voorbereiding op de discussies aan tafel wat overwegingen mee. “Op welke manier kunnen we er voor zorgen, dat ROC scholieren kiezen voor logistiek, dus hoe maken we de instroom groter?” Maar ook vroeg hij aandacht voor de doorstroom naar het HBO, want ook daar valt een dipje te noteren.

Minder termen en regels

Belangrijk struikelblok voor mensen uit het bedrijfsleven is vaak de terminologie waar het onderwijs zich van bedient. “Wij als ROC denken in kwalificatiedossiers op niveau 2 of 3 en 4. Bedrijven zoeken iemand die op een heftruck kan rijden. Misschien moeten we wat minder denken in termen en regels, maar gewoon aan de slag gaan. Laten we samen de ruimte op zoeken die er zeker is om te experimenteren en bijvoorbeeld mensen die ’s ochtends in een bedrijf werken later op de dag onderwijs komen geven.”

Leren van situatie in Amsterdam

Neutelings wees op ervaringen in de regio Amsterdam. Alma Kerling (ROC Amsterdam) presenteerde de deelnemers van het event de ervaringen die zijn opgedaan in het zogenaamde House of Logistics. “Werken met gedreven praktijkopleiders, daar hebben wij heel veel aan gehad”, zei Kerling. Praktijkopleiders zijn mensen in bedrijven, die MBO-ers intensief begeleiden. “Op alle mogelijke manieren proberen we datgene te doorbreken wat we altijd al deden, bijvoorbeeld door docenten bij de bedrijven zelf les te laten geven. Laat je niet weerhouden door allerlei knellende regels en systemen. Er is best heel veel mogelijk. En ga het gewoon doen met die mensen, met name ook docenten, die het graag willen.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!