'Wet Markt en Overheid moet op de schop'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

'Overheden prijzen ondernemers uit de markt waardoor bedrijven opdrachten en omzet mislopen.' MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven de bezwaren van VVD en D66 tegen de Wet Markt en Overheid in het FD volledig.

'Wet Markt en Overheid moet op de schop'

Te vaak merkt de overheid een economische activiteit aan als 'algemeen belang'. De wet moet volledig op de schop, allereerst door dit punt uit de wet te verwijderen, stellen de ondernemersorganisaties.

Algemeenbepaling verlamt wet

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het met VVD en D66 eens dat het uitgangspunt van de Wet Markt en Overheid moet zijn dat overheden geen economische activiteiten uitvoeren die ook door private partijen kunnen worden aangeboden. Nu is dat wel mogelijk zolang overheden zich aan bepaalde gedragsregels houden. Maar zodra de overheid bepaalt dat een economische activiteit in het algemeen belang is, vervallen ook deze regels.

Volgens de ondernemersorganisaties werkt deze bepaling als een stopknop en verlamt het de werking van de wet volledig. Die bepaling moet volgens MKB-Nederland en VNO-NCW daarom verdwijnen. Daarnaast willen zij ook dat overheden bij inbesteden de vraag stellen of dit wel de juiste keuze is of dat de markt dit beter kan. En de uitzondering voor het onderwijs moet (deels) worden opgeheven, stellen de ondernemersorganisaties.

Oneerlijke concurrentie overheid

VVD en D66 vinden eveneens dat de Wet Markt en Overheid op de schop moet. 'Omdat het ondernemers te weinig bescherming biedt tegen oneerlijke concurrentie van gemeenten en provincies', stellen de politieke partijen. Overheden hebben immers voordelen ten opzichte van private ondernemers waar niet tegenop te concurreren valt. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moeten overheden juist samenwerken met ondernemers in plaats van elkaar beconcurreren. Dan is er namelijk veel mogelijk, ook als het om zaken van algemeen belang gaat, stellen zij. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn erg blij met de aangekondigde initiatiefnota van de VVD en D66.

Ervaringen ondernemers

Ondernemers vertellen in Opinieblad Forum hoe zij oneigenlijk worden beconcurreerd door gemeenten. Zo exploiteert de gemeente Zeewolde een jachthaven vlakbij een commerciële jachthaven. Het kostte de gemeenschap 2 miljoen euro verbouwingskosten. Ook hoeft de exploitant van de gemeentelijke haven niet bij te dragen aan onderhoud, huur van toiletvoorzieningen, bijhouden van bestrating en beplanting. Dat betaalt de gemeente. Zodoende liggen de kosten van ligplaatsen hier dan ook beduidend lager dan in de commerciële jachthaven.

En onder het mom van toerisme en dus het algemeen belang wil de gemeente Woerden op vijf locaties gratis camperplekken realiseren, terwijl een plaatselijke campinghouder al voldoende plekken aanbiedt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!