Wet Werken naar vermogen moet zakelijk en haalbaar zijn

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

Het uitgangspunt van de wet Werken naar vermogen (WWNV) is: mensen die kúnnen werken ook daadwerkelijk laten werken. Een goed uitgangspunt, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Wet Werken naar vermogen moet zakelijk en haalbaar zijn

Wel pleiten de ondernemingsorganisaties gisteren bij de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een aanpak die aansluit bij de realiteit van de arbeidsmarkt. Het moet ook voor ondernemers lonen - vanuit zowel sociale als economische doelstellingen - om mensen hun bedrijf binnen te halen.

Digitaal werkzoekendenbestand
MKB-Nederland en VNO-NCW stellen dat een aantal zaken van belang zijn bij de nieuwe wet. Ondernemers moeten bijvoorbeeld inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn van mensen in de WWNV en wat het betekent als ze iemand in dienst nemen. Een landelijk digitaal werkzoekendenbestand waarin ondernemers en reïntegratiebureaus zelf kunnen zoeken naar kandidaten is dan noodzakelijk.

Loondispensatie
Ondernemers moeten daarnaast weten op welke ondersteuning zij kunnen rekenen als zij iemand uit de WWNV in dienst nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van loondispensatie, no riskpolis, jobcoaching en subsidies voor werkplekaanpassingen. Bedrijven die personeel in meerdere gemeenten werven mogen niet met verschillende regelingen te maken krijgen. De uitvoering moet worden uitbesteed aan private partijen als uitzendbureaus en reïntegratiebureaus, zodat gemeenten zich kunnen richten op het inzichtelijk maken van het aanbod van mensen in de WWNV.

Geen quota
Verder pleiten de ondernemingsorganisaties voor een aanpak waarbij ondernemers worden gestimuleerd en verleid tot het aannemen van mensen uit de WWNV. Quota en streefcijfers zijn in de praktijk onwerkbaar omdat niet ieder bedrijf en niet iedere sector een persoon uit de WWNV zal kunnen plaatsen. Ook kan het de continuïteit van projecten en bedrijven belemmeren als geen geschikte mensen voor handen zijn.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!