Wetenschappelijke kennis voor gebiedsontwikkeling

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Radboud Universiteit

Twee planologen en een waterwetenschapper van de Radboud Universiteit ontvangen een subsidie van 1,1 miljoen euro waarmee ze ruimtelijke ordeningsprojecten in de stadsregio Arnhem-Nijmegen met wetenschappelijke kennis kunnen ondersteunen.

Wetenschappelijke kennis voor gebiedsontwikkeling

In de stadsregio Arnhem-Nijmegen vinden de komende tien tot twintig jaar verschillende gebiedsontwikkelingen plaats waarmee nogal wat belangen en partijen gemoeid zijn. Denk aan de Waalsprong, aan 'Nijmegen omarmt de Waal' (waarbij een schiereiland ontstaat bij Lent), de aanleg van een nieuwe stadsbrug, de ontwikkeling van Koers-West, en het stationsgebied in Arnhem.

Bij die projecten moeten bereikbaarheid, (water)veiligheid, wonen, natuurontwikkeling, ruimte voor bedrijven, enzovoort op elkaar worden afgestemd. Op zich al ingewikkeld genoeg, en wat het nog complexer maakt is dat er verschillende oplevertermijnen naast elkaar lopen en dat er verschillende investeringsstromen mee gemoeid zijn (vanuit het rijk, gemeentes, de provincie, de vastgoedsector).

Ook zijn de opbrengsten heel verschillend: Veilig wonen nabij water, diversiteit in het milieu, duurzaam bouwen en wonen - dat kost investeringen. En de baten zitten doorgaans ergens anders dan waar de kosten gemaakt worden. De vraag is: wie verdient wat en hoe terug?

Slimme voorspelmodellen
Erwin van der Krabben, hoogleraar Vastgoed- en locatieontwikkeling, onderzoekt precies zulk soort vragen. Hij, zijn collega-planoloog Karel Martens (deskundig als het gaat om mobiliteit) en hoogleraar Watermanagement Toine Smits van de Radboud Universiteit krijgen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie van 1,1 miljoen euro om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan duurzame gebiedsontwikkeling in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Van der Krabben: 'We gaan slimme uitvoeringsmodellen ontwikkelen die rekening houden met verschillende eisen, omstandigheden en onzekerheden. Ook gaan we nieuwe ideeën over gebiedsontwikkeling testen in de praktijk. We willen instrumenten ontwikkelen die het nemen van beslissingen ondersteunen: als we dit doen, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de kosten, de levertijd, de waterhoogte, de mobiliteit - en wat doen de bestuurders dan?' 

De eersten met een flink bedrag
De subsidie is de eerste die is toegekend in een nieuw programma, NWO Verdus (Verbinden van Duurzame Steden). 'Enorm veel geld is er niet beschikbaar, dus dat wij als eersten zo'n flink bedrag krijgen, is natuurlijk mooi', vindt Van der Krabben. 'Het is toch een bevestiging dat we hier goed bezig zijn met ons onderzoek naar infrastructuur, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en watermanagement.'

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!