'Wetenschapsvisie heeft krachtige uitwerking nodig'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de wetenschapsvisie. Wetenschap is volgens hen 'de kraamkamer voor grensverleggende ontwikkelingen die bepalend zijn voor welvaart én welzijn in Nederland'.

'Wetenschapsvisie heeft krachtige uitwerking nodig'

Zij benadrukken dat het succes van dit beleid afhangt van een krachtige uitwerking. Het gebrek aan aandacht voor bètaonderzoek vinden zij een gemis in de kabinetsvisie.

Herkenbare ambities

Nederland zal het voor haar toekomstige welvaart en welzijn moeten hebben van onderzoek en innovatie. Excellente wetenschap (die over de volle breedte goed tot zeer goed presteert), als ook uitstekende verbindingen tussen wetenschap en het bedrijfsleven, zijn hiervoor onmisbaar. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij zijn over het algemeen positief over de wetenschapsvisie, met herkenbare ambities.

Zo wil Nederland een broedplaats zijn voor talent. Wil ons land mee (blijven) spelen in de wereldtop van de wetenschap. En het kabinet wil werken aan sterkere verbinding tussen de wetenschap en de maatschappij, waaronder het bedrijfsleven.

Financiële inzet onvoldoende

Maar de financiële inzet is onvoldoende om de goede ambities van de wetenschapsvisie te kunnen realiseren, menen de ondernemersorganisaties. Zij roepen het kabinet op om, zodra daar meer ruimte voor is, extra te investeren in onderzoek en innovatie.

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat er ook veel van de wetenschap wordt gevraagd. 'De uitwerking luistert nauw. Een krachtige uitvoering van de vele (meer en minder) uitgewerkte voorstellen, is cruciaal', stellen zij.

Gemis bètaonderzoek in visie

En in de uitwerking van de wetenschapsvisie mist het bedrijfsleven aandacht voor bètaonderzoek. 'Dit is in Nederland van hoge kwaliteit, maar blijft in internationaal perspectief nu ondervertegenwoordigd.' Volgens de ondernemersorganisaties is er bovendien sprake van een duidelijke neerwaartse trend. En dat terwijl opleidingen in de fysica juist aan populariteit winnen. Bètaonderzoek verdient dus in lijn met het Techniekpact extra aandacht, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!