'Wetgeving moet goed aansluiten bij Associate degree'

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het feit dat hogescholen steeds meer aanvragen doen voor een Associate degree (Ad), een tweejarige hbo-opleiding met een eigen graad die werkenden met een mbo4 diploma, mbo-doorstromers en havisten opleidt tot een hbo werk- en denkniveau.

'Wetgeving moet goed aansluiten bij Associate degree'

Werkgevers hebben een groeiende behoefte aan een opleiding tussen mbo4 en een hbo-bachelor in, waarbij werknemers hun (praktijk)kennis en kunde uit kunnen breiden. De ondernemersorganisaties zijn blij dat minister Bussemaker van plan is om de Ad zelfstandiger te positioneren.

Aanpassing wetgeving

Zo zal de wet- en regelgeving verder aangepast worden om met deze opleiding zo optimaal mogelijk in te kunnen spelen op de wensen van bedrijven en instellingen. Michael van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland, heeft minister Bussemaker op 16 november een notitie overhandigd met daarin een aantal zaken die van belang zijn voor de verdere uitrol van de Ad. Een voorbeeld: juist voor de Ad als sterk arbeidsgerichte opleiding, moeten op structurele basis docenten uit het bedrijfsleven kunnen worden ingezet. Docenten worden nu veelal verplicht om een lerarenopleiding te volgen, wat niet haalbaar is voor deze praktijkdocenten. Hierover moeten afspraken worden gemaakt.

Vinger aan de pols

Omdat een AD opleiding wordt ingericht in samenspraak met het bedrijfsleven, sluit deze goed aan op de vraag van de arbeidsmarkt. Het is daarom zaak om in de gaten te blijven houden of de inrichting van nieuwe Ads goed verloopt. Daarom pleiten de ondernemersorganisaties voor een landelijk netwerk van onderwijs, studenten en bedrijfsleven dat de komende drie jaar de ontwikkelingen volgt en stimuleert. Dat moet er ook voor zorgen dat het bestaan van de Ad bekend wordt bij werkgevers, werknemers en studenten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!