Wethouders ondertekenen convenant Windenergie Windpark A16

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Zundert

Tijdens een regionale netwerkbijeenkomst ondertekende de wethouders van de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk, Zundert en de provincie het convenant Windpark A16.

Wethouders ondertekenen convenant Windenergie Windpark A16

Het convenant regelt dat de provincie een overkoepelend inpassingsplan opstelt voor verschillende locaties langs de A16. De windmolens moeten uiterlijk eind 2020 in gebruik zijn. 

Aanleiding

De fossiele brandstoffen raken op. Daarom wil Brabant in 2020 zo’n 14% van het energiegebruik duurzaam opwekken. Om dat te bereiken hebben de provincie, gemeenten en rijk afspraken gemaakt over windenergie. De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben aangegeven dat het gebied aan weerszijden van de A16 geschikt is voor een windpark. Op verzoek van de gemeenten treedt de provincie op als regisseur/initiatiefnemer en bevoegd gezag. Daarmee is er één duidelijk aanspreekpunt voor dit onderwerp. 

2000 huishoudens

Het windpark aan weerzijden van de A16 beslaat meerdere locaties in de betrokken gemeenten. In totaal zal hier ruim 100 Megawatt aan duurzame energie worden opgewekt. Dit staat gelijk aan ongeveer 35 windmolens. Eén windmolen zorgt voor energie voor 2000 huishoudens. Voor de gemeente Zundert zijn de exacte locaties van de windmolens nog niet bekend. 

Meer informatie

Mocht u meer willen lezen over de achtergronden van Windenergie A16 en over het proces dat nu doorlopen gaat worden, dan kunt u hier over lezen in het dossier op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!