home » nieuws » Bouw »

Wettelijke erkenning voor cv-installateurs vanaf 2019

  • Bouw
  • Bron: Technische Unie

Na jarenlang lobbywerk van onder andere koepelorganisatie Uneto-VNI wordt de installatie en het onderhoud van cv-ketels aan regels gebonden. Vanaf 2019 mogen uitsluitend erkende installatiebedrijven met vakbekwame monteurs dit specialistische werk uitvoeren.

Wettelijke erkenning voor cv-installateurs vanaf 2019

De veiligheid van woningbezitters kan met deze maatregel in de toekomst sterk toenemen.

Koolmonoxide- en brandgevaar

De belangrijkste reden om over te gaan tot de maatregel, is het gevaar van koolmonoxide. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) noemde dit gas vorig jaar ‘een onderschat en onbegrepen gevaar’. Jaarlijks belanden in Nederland tussen de 200-400 mensen op de Eerste Hulp met koolmonoxidevergiftiging. Daarvan overlijden er circa 10.

Ondeskundigheid

Volgens de OvV is het gros van deze ongevallen veroorzaakt door handelen (of het nalaten ervan) van de installateur. Ook geeft zij aan dat bij CO-vergiftiging vaak wordt gedacht aan een ouderwets probleem, dat alleen voorkomt bij open verbrandingstoestellen, onvoldoende ventilatie of slecht onderhoud van het verbrandingstoestel.Een ander gevaar van niet-professioneel of ondeskundig aangelegde cv-systemen is woningbrand.

Overige redenen verplichte erkenning cv-installateur

Bij de afweging tot het overgaan op wetgeving rondom professionele cv-installatie en –onderhoud spelen nog andere aspecten een rol: De werkzaamheden zijn deels vooraf in te schatten, maar moeten deels ook ter plaatse worden ingeschat door een kundig beroepsbeoefenaar Het is voor de klant lastig vooraf in te schatten of de installateur vakbekwaam is, reviews beperken zich vaak tot vriendelijkheid, klantgerichtheid en prijs Het is voor de klant lastig te controleren of hij de gevraagde handelingen en resultaten heeft gekregen Achteraf is het lastig om de installateur juridisch aansprakelijk te stellen De gevolgen van ondeskundige installatie van cv-ketels beperkt zich niet tot de woning van de klant, maar raakt ook buren en omwonenden De gevolgen van een ongeval met koolmonoxide kunnen langdurig zijn en zelfs leiden tot overlijden

Verplicht vanaf 2019

Het inschakelen van een erkend installateur voor cv-installatie en -onderhoud is vanaf 1 januari 2019 verplicht. Ook buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer mogen alleen nog door erkende bedrijven worden aangelegd. Wie hier niet aan voldoet, kan een boete krijgen. Installatiebedrijven die zich niet aan de regels houden, lopen het risico dat ze geen cv-ketels meer mogen installeren.

Scholing

De tijd tot 2019 heeft de markt volgens minister Blok van Wonen nodig om de scholing van voldoende monteurs bij erkende installatiebedrijven op orde te krijgen. Hoewel de wet pas in 2019 officieel in werking treedt, is het natuurlijk nu wel al verstandig om voor de installatie en het onderhoud van cv-ketels een erkend installateur in te schakelen. In februari 2017 gaat een publiekscampagne van start, om mensen te wijzen op de gevaren van koolmonoxide en het nut van koolmonoxidemelders.

(Bron: Thuiscomfort & Technische Unie)

Meer informatie over TECHNISCHE UNIE B.V. EINDHOVEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!