Wettelijke rente per 1 januari 2010

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: FME-CWM

Wanneer een betalingstermijn van een handelstransactie wordt overschreden, moet rente worden betaald over het verschuldigde bedrag dat met de transactie is gemoeid. Per 1 januari 2010 is hiervoor de wettelijke rente vastgesteld op acht procent.

Wettelijke rente per 1 januari 2010

Dit betekent dat het percentage niet wordt gewijzigd ten opzichte van het percentage dat al vanaf 1 juli 2009 gold. Als u de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Vereniging FME-CWM toepast, dan geldt daardoor een rentepercentage van elf procent. Hanteert u de voorwaarden van ORGALIME-S2000- en SE01 dan bedraagt de rente over het verschuldigde bedrag negen procent.

Wanneer geldt de wettelijke rente?
Indien tussen partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt over een bepaalde rentevergoeding bij betalingsverzuim, geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Deze wettelijke rente is gebaseerd op de zogenaamde herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) en wordt op 1 januari en 1 juli van elk jaar aangepast. De dan geldende ECB-rente moet worden vermeerderd met zeven procentpunten. Uitgaande van een op 1 januari 2010 geldende herfinancieringsrente van de ECB van een procent bedraagt de wettelijke rente per die datum (één + zeven)= acht procent.
 
Indien geen sprake is van een handelstransactie geldt een andere wettelijke rente. Deze andere rente is laatstelijk per 1 januari 2010 verlaagd van vier procent naar drie procent. Deze rente is vooral van belang voor consumenten.

Gevolgen voor de leveringsvoorwaarden
De aanpassing van de wettelijke rente heeft ook gevolgen voor de toepassing van de FME-CWM verkoop- en leveringsvoorwaarden. Volgens art. X van die voorwaarden is bij betalingsverzuim door de opdrachtgever de in Nederland geldende wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met drie procentpunten.

Met ingang van 1 juli 2009 was al sprake van een rentepercentage van elf procent over de hoofdsom en dit blijft ongewijzigd. Bij toepassing van de ORGALIME-voorwaarden (S2000 en SE01) voor internationaal gebruik geldt een percentage van acht punten boven de herfinancieringsrente van de ECB, zodat een verschuldigde rente resulteert van negen procent, zoals dit ook al vanaf 1 juli 2009 gold.

Wettelijke rente vóór 1 januari 2010
Een overzicht van de wettelijke in de periode vóór 1 januari 2010 is bij FME verkrijgbaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!