Wie innoveert zonder de klant te kennen, mist geheid de boot

  • Technologie

Hoe voorkom je dat innovatie het doel voorbijstreeft? “Denk vanuit de eindafnemers”, stelt gespreksvoorzitter Louis Pouwels. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven die de klant centraal stellen, 60 tot 70 procent succesvoller zijn.

Wie innoveert zonder de klant te kennen, mist geheid de boot

Innoveren is vernieuwen en vernieuwen is verjongen. Gabriël Henriëtte constateert dat er in de driehoek Nijmegen-Arnhem-Wageningen veel jong en creatief talent voor de hightechsector wordt opgeleid. “We moeten deze kennis voor de regio zien te behouden. Na hun studie vertrekken jongeren naar het westen, ook al zien we gelukkig dat een aantal van hen weer naar de regio terugkeert.”

Schaarste aan gespecialiseerd personeel

Dat heeft ook met de huizenprijzen te maken, zegt Ed Koster. Toch blijft er een schaarste aan goed en gespecialiseerd personeel. “Als we niet uitkijken, komen we als regio straks in een achterstand en lukt het niet meer om de innovatiekracht te behouden.” René Heijsen ziet waarde in het opbouwen van netwerken. “Zoals crossovers met startups op de campus van Nijmegen maar ook oostelijk Brabant zoals Brainport Eindhoven.” Daar heeft hij in de praktijk goede ervaringen mee.

Ken je klanten

De hightechsector is nu booming met een krapte op de arbeidsmarkt. “Maar als over, zeg anderhalf jaar, een nieuwe bubble in de ICT inéénklapt? Hoe gaan jullie dan om met innovatie?”, werpt John van de Rijdt tegen. Een prikkelende stelling die de discussie aan tafel aanwakkert. De conclusie is, dat bedrijven die zich weten te onderscheiden de meeste kans van slagen hebben. “Zoek het in de toegevoegde waarde”, vult Jeroen Bouvrie aan. “Ken je klanten. Verdiep je in hun wereld en denk mee met veranderende markten.” Proactief meedenken werkt en vooral: kennis delen. Ook Van de Rijdt kan dat beamen. “Ondernemingen die niet innovatief zijn, kunnen straks niet meer mee. De consument wordt mondiger en wil betrokken blijven bij de organisatie.” Lucas Geurts merkt op: “Stel als ontwikkelaar de focus. Loop jezelf niet voorbij in wat je doet, ook al gaan de ontwikkelingen nog zo snel, en blijf jezelf telkens afvragen: is het wel zinvol?”

Gezelschapsrobot

In de zorgsector wordt bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van gezelschapsrobotten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Pouwels: “Je ziet aan één kant weerzin bij ouderen tegen deze vorm van technische vernieuwing in de zorg. Maar toch praten ze tegen de robot. Het is ook een kwestie van gewenning.” Zo zal innovatie ook bij rouw- en verliesverwerking van meerwaarde blijken. Van de Rijdt: “Bijvoorbeeld door een hologram te maken van een overleden echtgenoot of andere dierbare, zodat deze ook na het overlijden aanwezig blijft bij nabestaanden.” Dat is ook het mooie van innovatie, constateert Henriëtte: “Alles wat je met je verbeelding kan maken, wordt waar!”

Open Learning Labs

Wat betreft dat laatste verwijst Kees Adriaanse naar een e-learning project van Fontys, de Open Learning Labs. “Het programma bestaat uit online lesmodules, gecombineerd met labsessies bij Fontys. Deze zijn gericht op de topsectoren High Tech Systems and Materials (HTSM) en Agrofood.” Een account is gratis, in elk geval nog in 2018 - zo merkt hij op. Deelnemers kunnen in de labs van Fontys de e-learning in praktijk brengen: van 3D-printen, robotica tot big data.

Geen doel op zich

Het thematafelgesprek eindigt met de constatering dat innovatie geen doel op zich mag zijn. Blijf gebruiksgericht en stel de mens centraal. Zoals Steve Jobs, die vanuit een visionaire blik Apple succesvol heeft gemaakt: aantrekkelijk vormgegeven hardware met gebruiksvriendelijke apps, waarmee de consument vanaf de luie stoel de digitale wereld om zich heen kan bedienen. Dan is het vreemd als diezelfde consument op de werkvloer wordt geconfronteerd met een app die zó gecompliceerd is, dat er een cursus nodig is om hem te gebruiken.

Auteur: Han Verbeem

Meer informatie over LUMINIS ARNHEM:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!