Wientjes leidt onderzoek mogelijkheden luchthaven Twente

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Vanuit de wens om alle mogelijkheden te onderzoeken voor het voormalige luchthavengebied Twente hebben de gemeente Enschede en provincie Overijssel een commissie van wijzen ingesteld.

Wientjes leidt onderzoek mogelijkheden luchthaven Twente

Bernard Wientjes, tot voor kort voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, zal de commissie leiden. Dat maakten Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten en burgemeester van Enschede Peter den Oudsten vandaag bekend.

Commissieleden

Overige leden van de commissie zijn Hilde Blank (directeur BVR adviseurs ruimtelijke ordening Rotterdam), Frans van Vught (Voormalig Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, voormalig lid van het Innovatieplatform, thans top-adviseur bij de Europese Commissie) en Loek de Vries (voorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate NV).

Haalbaar en wenselijk

De commissie zal gaan onderzoeken of en hoe de oorspronkelijke doelstelling voor het totale luchthavengebied, een economisch sterker en duurzamer Twente, nog steeds haalbaar en wenselijk is. Een ander gedeelte van het onderzoek spitst zich toe op welke invulling en rol dit vraagt van gemeente, provincie en Rijk. De commissie zal gaan zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe activiteiten passend in het unieke groene landschap rond het terrein van de voormalige Luchthaven.

Initiatiefvoorstel

De commissie van wijzen is het resultaat van een initiatiefvoorstel, ingediend door de fracties van D66 en CDA in Provinciale Staten van Overijssel. Met uitzondering van de PVV kreeg het voorstel steun van alle fracties in Provinciale Staten van Overijssel. De gemeente Enschede stemt in met de instelling van de Commissie van Wijzen om in gezamenlijkheid een nieuw toekomstperspectief te schetsen. Vanuit de gemeenteraad Enschede en Provinciale Staten wordt een aantal vertegenwoordigers afgevaardigd om een klankbordgroep voor de commissie te vormen.

Advies naar raad en Staten

Het afgeronde advies van de commissie zal naar verwachting in oktober besproken worden in Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Enschede.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!