'Wijziging ontslagvergoeding van groot belang voor kleine werkgevers'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland is ingenomen met een amendement van de twee regeringspartijen PvdA en VVD en de ChristenUnie om kleinere bedrijven in problemen te ontzien in het nieuwe ontslagstelsel.

'Wijziging ontslagvergoeding van groot belang voor kleine werkgevers'

Als het bedrijfseconomisch niet best gaat met een bedrijf met minder dan 25 werknemers en er vallen ontslagen, dan hoeft het bedrijf veel minder ‘transitievergoeding’ mee te geven. Over het amendement wordt vandaag gestemd in de Tweede Kamer.

Dienstjaren

Dienstjaren die al opgebouwd waren vóór 1 mei 2013 tellen dan niet mee. Dat betekent dat iemand die in 2018 wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, maar vijf jaar ontslagvergoeding opbouwt, ook al heeft hij 20 dienstjaren. De regeling geldt voorlopig tot 2020. De datum van 2013 sluit aan bij de totstandkoming van het sociaal akkoord, het moment waarop een ondernemer kon weten dat hij moest gaan reserveren voor eventuele vergoedingen.

Belangrijk voor kleine werkgevers

Van Straalen noemt de wijziging van groot belang voor kleine werkgevers die nu relatief vaak gebruik maken van de UWV-route. Het verschuldigd zijn van de vergoeding kan ertoe leiden dat zij (verder) in de problemen komen als het financieel slecht gaat en zij werknemers moeten ontslaan terwijl ze hiervoor geen middelen hebben gereserveerd. Vanaf mei 2013, toen het nieuwe ontslagstelsel bekend werd, konden ze pas weten dat ze er voor moesten reserveren.

Ontslagrecht sneller en eenvoudiger

Het ontslagrecht wordt vanaf 2015 eenvoudiger en sneller. Het UWV moet binnen 4 weken beslissen, wat nu nog 6 tot 8 weken is (een periode waarin de werknemer doorgaans wordt doorbetaald). Ondernemers kunnen uitgaven aan (scholings-)inspanningen om de inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen van werknemers te vergroten aftrekken van de vergoeding. Dat geldt ook voor de kosten van bemiddeling van werk naar werk. Mkb-branches kunnen regelingen bedenken via fondsen die mensen aan werk proberen te helpen om te zorgen dat een bedrijf helemaal geen vergoeding meer hoeft te betalen. Mkb-bedrijven hoeven voorlopig ook niet de afgesproken hogere ontslagvergoeding voor ouderen te betalen.

Geen ontslagprocedure

Veel zaken zullen geregeld kunnen worden via beëindigingsovereenkomsten, dus zonder ontslagprocedure. Omdat de ontslagprocedure duidelijk is en een heldere uitkomst heeft is in veel gevallen dus geen UWV of rechter meer nodig.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!