Windvanen Haven- en Industrieterrein Moerdijk in gebruik gesteld

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Havenschap Moerdijk

De brand bij Chemie-Pack op 5 januari jl. heeft het bewustzijn over veiligheid bij vele organisaties vergroot. Een effect hiervan is dat diverse overheden maatregelen nemen om in tijden van een crisis de nadelige effecten beheersbaar te houden.

Windvanen Haven- en Industrieterrein Moerdijk in gebruik gesteld

Eén van de zichtbare maatregelen is het plaatsen van windvanen op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Hierdoor kunnen aanwezigen op het terrein bij een incident direct de windrichting zien en hier zelf actie op ondernemen, zoals binnenblijven of juist verlaten van het gebied, wanneer dat noodzakelijk is. De windvanen zijn op maandag 31 oktober in gebruik gesteld door burgemeester Klijs van de gemeente Moerdijk en Ferdinand van den Oever, directeur Havenschap Moerdijk.

Pilot zelfredzaamheid
Uit de nasleep van de brand bij Chemie-Pack is onder andere naar voren gekomen dat zelfredzaamheid van aanwezigen op het Haven- en Industrieterrein zeer belangrijk is. Mede naar aanleiding hiervan is de gemeente Moerdijk een aantal maatregelen voorgesteld  en is gestart met de uitvoering van de eerder doorlopen pilot zelfredzaamheid. Een van de maatregelen ter bevordering van de zelfredzaamheid op het terrein zijn de door het Havenschap Moerdijk op zeven strategische locaties geplaatste  windvanen . Deze windvanen geven van grote afstand informatie over de windrichting. In tijde van een incident met bijvoorbeeld rookontwikkeling is het voor aanwezigen op het haven- en industrieterrein direct duidelijk te zien hoe de wind staat. Zo kan de dreiging goed worden ingeschat, in combinatie met andere informatie die de in zo’n situatie verstrekt wordt, en kan er actie op worden ondernomen. Denkbare acties die aanwezigen zelf kunnen ondernemen zijn bijvoorbeeld het sluiten van deuren, ramen en ventilatiesystemen of juist het zelfstandig verlaten van het gebied.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!