Winst bij transporteurs onder druk ondanks stijging omzet

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland

KvK: “Concurrentiepositie logistieke bedrijven verslechterd”

Winst bij transporteurs onder druk ondanks stijging omzet

De concurrentiepositie van logistieke bedrijven in Zuidwest-Nederland staat flink onder druk. Zo spreekt een kwart van de logistieke ondernemers over een slechtere positie ten opzichte van collega’s over de grens. Vooral het wegvervoer heeft veel last van van goedkopere buitenlandse transportbedrijven. Ondernemers zijn iets positiever over het aantal orders en hun omzet maar dat wordt ingehaald door de stijgende kosten. Dit blijkt uit de nieuwste Logistieke Monitor van de Kamer van Koophandel  Zuidwest-Nederland.

Logistieke bedrijven in lastig vaarwater

Ruim een maand geleden is West-Brabant uitgeroepen tot logistieke hotspot nummer één van Nederland. Een duidelijke erkenning voor de sterke positie die de regio inneemt op het gebied van logistiek. Ondanks deze goede uitgangspositie hebben logistieke bedrijven het op dit moment erg lastig. De concurrentie is groot, de marges zijn klein en de conjunctuur zit tegen. Het gevolg is dat veel logistieke bedrijven aan het eind van de maand minder overhouden.

Bijna 30 procent van de logistieke ondernemers stelt dat hun winst is gedaald in de eerste maanden van dit jaar. Steeds meer bedrijven gooien de handdoek in de ring. Zo stopten in het laatste kwartaal van vorig jaar nog 60 ondernemers met hun bedrijf, in het eerste kwartaal van dit jaar gooiden 74 ondernemers in de logistiek hun poorten dicht.

Zorgen over concurrentiepositie

Bijna één op de vier logistieke bedrijven in Zuidwest-Nederland geeft aan dat de concurrentiepositie binnen Europa is verslechterd. Een kleine 10 procent spreekt van een verbetering. Ook binnen Nederland en buiten de EU staat de concurrentiepositie onder druk. Vooral het wegvervoer ondervindt veel hinder van concurrentie van buitenlandse transportbedrijven die tegen duidelijk lagere tarieven rijden (bijv. Polen).

Minder banen

Bij logistieke bedrijven in Zuidwest-Nederland worden minder banen geteld. In het tweede kwartaal verwacht ruim één op de vijf ondernemers een daling van het aantal medewerkers, slechts 7% spreekt van een toename. In het eerste kwartaal waren deze cijfers nog ongunstiger. Opvallend is dat er landelijk zowel meer bedrijven zijn die van groei spreken (15%) als van krimp (25%). De beperkte vraag naar arbeid vertaalt zich ook naar een beperkt aantal openstaande vacatures.

Overslag havens toegenomen

De haven van Moerdijk heeft in het eerste kwartaal 1.728.00 ton goederen overgeslagen, een stijging van 7% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2011. Zeeland Seaports heeft in dezelfde periode de overslag met 5% zien dalen tot 8.263.000 ton. De daling in Zeeland was het grootst bij de landbouwproducten (-26%) en aardolie (-15%). Ter vergelijking, de overslag in de Rotterdamse haven steeg met 3%.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!