Woudrichem, Aalburg en Werkendam moeten voor 2019 fuseren

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten ondersteunen het advies van Cees Veerman om uiterlijk 1 januari 2019 te komen tot een bestuurlijke fusie van Woudrichem, Aalburg en Werkendam. De provincie deelt Veermans analyse over de ambtelijke kwetsbaarheid bij de 3 gemeenten,

Woudrichem, Aalburg en Werkendam moeten voor 2019 fuseren

De falende samenwerkingsinitiatieven en het gebrek aan urgentiebesef om de perspectieven van de gemeenten te verkennen.

Zelfstandig

De provincie Noord-Brabant heeft er vertrouwen in dat de betrokken gemeenten zelfstandig het fusieproces ter hand kunnen nemen. Er is daarom vooralsnog geen sprake van dat de provincie op basis van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) het initiatief overneemt. Om de fusiedatum van 1 januari 2019 te halen is het noodzakelijk dat de gemeenten voor 1 oktober 2015 met een stappenplan komen voor herindeling. De fusiedatum betekent voorts dat in oktober 2016 de gemeenten een herindelingsontwerp ter inzage moeten leggen en uiterlijk in maart 2017 een herindelingsadvies moeten vaststellen.

Maatschappelijke opgaven

Eind 2014 hebben de provincie en gemeenten in het Land van Heusden en Altena oud-minister Cees Veerman de opdracht gegeven een rapport van bevindingen en aanbeveling op te stellen over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten. De provincie heeft grote waardering voor het rapport van de heer Veerman en onderschrijft de analyse en aanbevelingen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur): “Een bestuurlijke fusie is de enige manier voor deze 3 gemeenten om een rol van belang te vervullen voor de maatschappelijke opgaven van de toekomst.

(Veer)Krachtig bestuur

De provincie hecht veel waarde aan een (Veer)Krachtig bestuur in het Land van Heusden en Altena en elders in Noord-Brabant. De uitdagingen van deze tijd - denk onder andere aan bevolkingskrimp, vergrijzing, afname van winkels en sluiting van agrarische bedrijven - zijn complex. Daarom is het nodig om als overheid met andere publieke en private partijen samen te werken. Gemeenten evenals de provincie moeten slagvaardig en schakelvaardig opereren.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!