Zeeland is koploper in biobased economy

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Zeeland

Zeeland kan koploper worden in Europa op het gebied van Biobased Economy, een economie op basis van groene grondstoffen. Dat staat in het onderzoek naar de kansen die een Biobased Economy biedt voor Zeeland.

Zeeland is koploper in biobased economy


De Provincie Zeeland timmert aan de weg om de omschakeling te maken naar een Biobased Economy waarin geleidelijk fossiele grondstoffen worden vervangen door groene grondstoffen. De Provincie heeft door Buck Consultants een onderzoek laten uitvoeren naar de kansen en mogelijkheden. Uit het gepresenteerde rapport blijkt dat Zeeland zich kan onderscheiden op zes thema's:

•Realisatie van een installatie voor pyrolyse (ontleden van materiaal door het te verhitten zonder dat er zuurstof bij kan komen)
•Productie van biogas
•Rendabeler maken van biodiesel door benutting glycerol
•Rendabeler maken van de uienteelt door hoogwaardig gebruik van reststromen
•Praktijkonderzoek algenteelt (algen kunnen bv. gebruikt worden voor de voedselsector)
•Eiwittransitie (ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van plantaardige eiwitten als alternatief voor geïmporteerde plantaardige of dierlijke eiwitten)

De Provincie Zeeland stelt tot en met 2011 500.000 euro beschikbaar voor de integrale ketenaanpak waar de Biobased Economy deel van uitmaakt. Daarnaast worden andere financieringsbronnen benut zoals Pieken in de Delta, Operationeel Programma Zuid-Nederland en EU-regelingen. Via deze programma's worden tevens financiële middelen vanuit Zeeland ingezet.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!