Zeeland Seaports verhoogt haventarieven niet

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Zeeland Seaports

Kort voor de jaarwisseling heeft Zeeland Seaports de haventarieven voor 2016 bekendgemaakt. De tarieven voor de zeevaart blijven gehandhaafd op het niveau van 2015. Voor de binnenvaart wordt een flinke abonnementskorting van 15% geïntroduceerd.

Zeeland Seaports verhoogt haventarieven niet

Zeeland Seaports wil zo de haven aantrekkelijker maken voor de markt en de ondernemers in de haven een steuntje in de rug bieden in deze tijden van prille economische opleving.

Binnenvaart wordt extra gestimuleerd

Zeeland Seaports stimuleert de binnenvaart als duurzame vorm van transport. Om deze reden is het abonnementstarief voor binnenvaartschepen die de haven regelmatig aandoen met 15% verlaagd. Met deze maatregel beloont Zeeland Seaports bovendien regelmatige gebruikers. Het tarief buiten het abonnement om stijgt licht met 2,5%.

Duurzaamheidsincentives blijven behouden in 2016

Binnenvaartschepen die de beschikking hebben over een Green Award milieucertificaat komen net als in 2015 in aanmerking voor een korting van 10%. Verbetering is echter dat ze geen certificaat meer hoeven aan te leveren. Dit certificaat wordt door Zeeland Seaports voortaan digitaal opgehaald uit het Register Green Award.

Ook de korting voor schone zeeschepen, gebaseerd op de Environmental Ship Index, wordt in 2016 voortgezet. Zeeland Seaports zet zich hiermee in om ook de zeescheepvaart verder te verduurzamen. Vanuit ditzelfde principe is besloten de relatief lage tarieven voor scheepsafvalinzameling aan te passen.

Pilot om aanmelding te vergemakkelijken

In samenwerking met de HZ University of Applied Sciences ontwikkelt Zeeland Seaports bovendien een applicatie om de aanmelding voor binnenvaartschepen te vereenvoudigen. Naar verwachting start in 2016 een pilot met dit systeem.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!