Zeeland ziet nog obstakels bij uitvoering plan Bleker

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Het dagelijks Provinciebestuur Zeeland heeft altijd moeite gehad met ontpolderen. Dat gold voor het onder water zetten van de Hedwigepolder, en dat geldt voor het compromis van staatssecretaris Bleker. Hij stelt voor een derde deel van de Hedwige onder water te zetten en nog drie andere polders te ontpolderen.

Zeeland ziet nog obstakels bij uitvoering plan Bleker

Obstakels

We staan tegelijkertijd met de rug tegen de muur. De EU dwingt Nederland te ontpolderen om het natuurherstel van de Westerschelde te realiseren.
Zeeland ziet bij de uitvoering van het plan Bleker nog vele obstakels. Niet alleen vanwege het feit dat er nu op vier plaatsen wordt ontpolderd, maar ook vanwege de voorziene kosten. Daarnaast zijn er nog een groot aantal open einden: het ontpolderen van de Welzinge-en Schorerpolder vereist medewerking van ZSP, voor de Appelzak is een acceptabel verplaatsingslocatie voor de golfbaan en schietsportcentrum nodig.
Het provinciebestuur verwacht dat de uitvoering van plan Bleker nog vele reacties zal oproepen omdat voor de Zeeuwen nog lang niet alle consequenties te overzien zijn.

Wat behelst het plan Bleker

Het pakket van Bleker levert 295 hectare nieuwe zogenaamde 'estuariene' natuur in de Westerschelde op. Het gaat om de ontpoldering van de Welzingepolder en een deel van de Schorerpolder (125 hectare) bij Vlissingen, een deel van de Hedwigepolder (100 hectare) en het golf en schietterrein de 'Appelzak' (65 hectare) in het meest oostelijke deel van de Westerschelde. Door een deel van de zogeheten 'gasdam' in het Verdronken land van Saeftinghe onder de grond te leggen, ontstaat nog vijf hectare extra aan natuur in de Westerschelde en verbetert de natuurkwaliteit.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!