Zeeuws college zet in op innovatie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Economische Impuls Zeeland

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Zeeland wil de komende vier jaar stevig inzetten op innovatie, groei van de kenniseconomie en verbetering van het vestigingsklimaat.

Zeeuws college zet in op innovatie

Dat blijkt uit het coalitieakkoord ”Krachten bundelen” van CDA, VVD, SGP en PvdA, dat vrijdag 3 juli in het provinciehuis in Middelburg is gepresenteerd. Het nieuwe college wordt vrijdag 10 juli geïnstalleerd.

Het college ziet de jaren 2015 en 2016 als een overgangsperiode waarin nog noodzakelijke ombuigingen nodig zijn. Vanaf 2017 wordt het beleid gestoeld op een begroting waarin evenwicht moet ontstaan tussen de inkomsten en de uitgaven van de Provincie.

Zie hier de samenvattende film en het coalitieakkoord.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!