Zeeuws-Vlaamse jongeren kiezen vaker voor techniek

  • Technologie
  • Bron: Technocentrum Zeeland

In Zeeuws-Vlaanderen volgen relatief veel jongeren een technische opleiding. Zowel in het Voortgezet Onderwijs als in het MBO en HBO kiezen er relatief veel jongeren voor een technisch profiel. Dit blijkt uit gegevens die verstrekt zijn door Technocentrum Zeeland.

Zeeuws-Vlaamse jongeren kiezen vaker voor techniek

16% van de Zeeuws-Vlaamse VMBO-ers volgt een technische opleiding in schooljaar 2013/2014. Dit is een gelijk percentage als in de rest van Zeeland maar 6% meer dan gemiddeld in Nederland. Het aantal meisjes in de technische opleidingen is wel beduidend minder: 3%, waar in Nederland 9% van de meisjes kiest voor een technisch VMBO. Ook in het havo (43% tov 39% landelijk) en VWO (62% tov 57% landelijk) kiezen meer Zeeuws Vlaamse jongeren voor een technisch profiel.

Veelal binnen de provincie

Dit heeft ook effecten in het beroepsonderwijs: 35% van de Zeeuws-Vlaamse VMBO-leerlingen stroomt door naar een technische opleiding, veelal binnen Scalda. Landelijk stromen 25% van de jongeren door naar dergelijke opleidingen. Slechts een gering deel hiervan (3%) verlaat de provincie voor zijn of haar studie. 26% van de afgestudeerde Zeeuws-Vlaamse havisten en VWO’ers vervolgen hun studie in de techniek (landelijk: 19%). Hiervan kiezen er wel meer voor een studie buiten de provincie: namelijk 20%. Dit heeft vaak te maken met studieaanbod wat niet aanwezig is binnen de provinciegrenzen.

Ook de Zeeuwse cijfers zijn gunstiger dan de landelijke, maar lager dan die voor de regio Zeeuws-Vlaanderen waar dus relatief een hoge belangstelling bestaat voor een technische beroepskeuze.  Met betrekking tot de deelname van meisjes aan technische studies is Zeeland met het project ‘Zeeuwse meisjes en techniek‘ bezig aan een inhaalslag.

Intensieve samenwerking

In Zeeland werken diverse organisaties intensief samen aan de stimulering van ‘keuze voor techniek’. Het onderwerp staat ook hoog op de bestuurlijke agenda van de drie O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijs). In het kader van het landelijke Techniekpact wordt Zeeland om die reden wel als ‘goed voorbeeld’ benoemd.

Behoefte aan technisch personeel

Naar de toekomst toe worden er grote tekorten verwachten in de technische functies: landelijk tot 170.000 moeilijk vervulbare vacatures in 2016. De technische sector in Zeeland heeft ook onveranderd een grote behoefte aan technisch personeel. Dit zal de komende jaren, met het aantrekken van de economie, zeker niet minder worden. In Zeeland is de deelname van meisjes aan technische opleidingen en beroepen nog altijd aanmerkelijk minder dan gemiddeld in Nederland. Het percentage meisjes in Nederland wat een technische opleiding volgt is 26%. In Zeeland vormen de meisjes 18% van de technische leerlingen (bron: DUO).

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Scalda:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!