Zeeuwse economie toont nog geen herstel

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

Het gaat slecht met het Nederlandse bedrijfsleven. Na een tegenvallend 2012 begint ook het nieuwe jaar negatief. Ook Zeeland ontspringt de dans niet.

Zeeuwse economie toont nog geen herstel

In het eerste kwartaal van 2013 staan alle indicatoren diep in het rood, zo blijkt uit de resulaten van COEN die vandaag zijn gepubliceerd door de Kamer van Koophandel.
Zeeuwse bedrijven zien hun bedrijfsresultaten verslechteren en worden gedwongen om te snijden in hun kosten. Vooral de werkgelegenheid lijkt hier de dupe van te worden. Ongeveer één op de vier ondernemers verwacht in het 1ste kwartaal van 2013 personeel te moeten afstoten. Ondernemers zien vooralsnog geen tekenen van herstel.

Omzet

Ondernemers in Zeeland zijn heel pessimistisch over de te verwachten omzet in het 1ste kwartaal van 2013. Eén op de drie ondernemers verwacht een daling van de omzet, slechts één op de tien gaat uit van groei. Als gevolg van seizoensinvloeden is het eerste kwartaal ‘traditioneel’ wat minder, echter de verwachtingen zijn sinds begin 2010 niet zo slecht geweest. Het resultaat wordt vooral negatief beïnvloed door de zwakke binnenlandse afzet. Bijna alle sectoren hebben hier last van. Het meest schrijnend is de situatie in de bouw. De omzet in de bouw holt hard achteruit. Inmiddels zijn opheffingen en faillissementen in de bouw aan de orde van de dag.

Export

De export heeft de economische pijn in Zeeland de afgelopen maanden nog wat kunnen verzachten. Inmiddels staat ook de buitenlandse afzet bij veel bedrijven onder druk. In het 4de kwartaal van 2012 was in Zeeland de export nog redelijk stabiel (per saldo + 1%), vooral door een nog goed scorende industrie. In het 1ste kwartaal is sprake van een lichte krimp (-6%). De exportdaling treedt ook landelijk op (-4%). Vooral in de handel met de Europese Unie zit, bij gebrek aan economische groei, momenteel weinig muziek. Betere groeiperspectieven heeft de handel met de opkomende economieën (o.a. BRIC-landen).

Personeel

Door de slechte bedrijfsresultaten en het lage ondernemersvertrouwen trappen veel bedrijven op de rem als het gaat om investeringen. Ongeveer 30% verwacht dit jaar de investeringsuitgaven te zullen terugschroeven (landelijk 32%). Zorgwekkend zijn ook de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar personeel. Ongeveer 25% van de bedrijven in Zeeland gaat uit van een daling van de personeelssterkte in het 1ste kwartaal, slechts 6% verwacht een uitbreiding. Landelijk is dit respectievelijk 27% en 8%. Vooral in de bouw verwachten veel ondernemers een krimp van het personeelsbestand. Verontrustend is ook het negatieve sentiment bij de industrie. Aangezien het hier veelal om grotere werkgevers gaat, kan de impact groot zijn. Een verder oplopende werkloosheid in Zeeland lijkt de komende maanden onontkoombaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!