Zeeuwse overheden hebben voor Den Haag een gezamenlijke agenda opgesteld

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Het Position Paper van de gezamenlijke Zeeuwse overheden beschrijft de kansen en de mogelijkheden.'

Zeeuwse overheden hebben voor Den Haag een gezamenlijke agenda opgesteld

Daarin staan de onderwerpen die de komende tijd voor Zeeland belangrijk zijn. Dit 'position paper' van Zeeland is ook naar de formateur en de leden van de Eerste en Tweede Kamer gestuurd, want het is van belang dat de regering en het parlement weet heeft van wat er in Zeeland speelt.

Uit het position paper
'Nederland ziet zich geplaatst voor belangrijke vraagstukken die bepalend zijn voor de komende decennia: de miljardenbezuinigingen, de noodzakelijke economische herstructurering en de opgaven op het gebied van demografische ontwikkelingen en klimaat. Zeeland is qua aard, schaal en omvang bij uitstek dé provincie om als proeftuin voor transitie en als kweekvijver voor nieuwe initiatieven te fungeren en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan nationale en Europese doelen. De belangrijkste thema's zijn water en klimaat, energie en economie en de schaal van Zeeland. Het Position Paper van de gezamenlijke Zeeuwse overheden beschrijft de kansen en de mogelijkheden.'

Meer informatie: Provincie Zeeland

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!