Zeeuwse overheden willen intensiever samenwerken

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

De komende periode buigen de vijftien Zeeuwse overheden - dertien gemeenten, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland - zich over de toekomstige samenwerking van de Zeeuwse overheden.

Zeeuwse overheden willen intensiever samenwerken

Centraal staat de vraag: 'Wat voor soort overheid past er bij de toekomstige wensen en behoeften van de Zeeuwen?'. De 'Tafel van 15' heeft een Plan van Aanpak opgesteld, waarin alle besturen van de vijftien overheden wordt voorgesteld om op drie niveaus intensiever samen te werken: organisatorisch, bestuurlijk en innovatief.

Eén overheid

De 'Tafel van 15' is een initiatief van de dertien Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. De overheden werken via de 'Tafel van 15' samen aan een veerkrachtig en toekomstbestendig bestuur. Het streven is - door samenwerking - te komen tot één, vanuit oogpunt van bewoners herkenbare, overheid in Zeeland.

De Tafel van 15 heeft zich de afgelopen periode gebogen over de vraag hoe die intensievere samenwerking het beste kan worden vormgegeven. Daartoe is een Plan van Aanpak 'Zeeland ZO' opgesteld, dat te downloaden is op www.zeeland.nl/tafelvan15.

Plan van Aanpak

Op 14 mei 2014 is tijdens een bijeenkomst van alle Zeeuwse overheden in Terneuzen het Plan van Aanpak 'Zeeland ZO' gepresenteerd. Het Plan voor intensievere samenwerking is nu formeel aangeboden aan alle vijftien besturen, zodat de komende tijd daarover in eigen geledingen gedebatteerd kan worden en zienswijzen kunnen worden ingediend. In september moet duidelijk zijn hoe alle overheden over het plan voor intensievere samenwerking denken en hoe men verder gaat.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!