Zes ton beschikbaar voor R&D-samenwerkingsprojecten

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Syntens

MKB-bedrijven in de creatieve industrie kunnen vanaf 25 september 2013 aanspraak maken op subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten.

Zes ton beschikbaar voor R&D-samenwerkingsprojecten

Het resterend budget van € 600.000,- uit de MIT-regeling komt beschikbaar omdat eerder dit jaar niet alle kennisvouchers zijn geclaimd. De regeling wordt vanaf 25 september tot 3 oktober opengesteld. Aanvragen worden dan op basis van 'first come, first serve' door AgentschapNL in behandeling genomen.

Over de MIT-regeling

MIT staat voor: MKB-Innovatiestimulering Topsectoren. Deze regeling is bedoeld om beschikbare kennis bij Nederlandse kennisinstellingen die het creatieve MKB kan helpen haar grenzen te verleggen, beter toegankelijk te maken. Door samenwerkingsprojecten in R&D tussen MKB-bedrijven te stimuleren, kunnen bedrijven hun positie in de waardeketen versterken en hun concurrentiepositie vergroten. De regeling sluit aan bij de kennis- en innovatieagenda van CLICKNL en wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Strenge voorwaarden

De MIT-activiteiten zijn verdeeld over 7 thema's die in de CLICKNL-agenda centraal staan en voor de R&D-samenwerkingsprojecten geldt bovendien dat ze betrekking moeten hebben op ten minste één van de maatschappelijke uitdagingen (societal challenges) uit Horizon 2020.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedures staat op de site van AgentschapNL. Syntens adviseert tijdens de voorbereiding van de aanvraag in een vroeg stadium contact op te nemen met het MKB-loket.

Over CLICKNL

Het Innovatienetwerk CLICKNL is een onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. In totaal zijn zeven innovatienetwerken aangesloten bij CLICKNL: Next fashion, Design, Cultural heritage, CI Next, Media & ICT, Games en Built environment.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!