ZLTO voert druk op in kwestie stormschade

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: ZLTO

De afdelingsbestuurders van ZLTO zijn bijeengekomen om de vervolgstappen te bespreken na de storm van juni. De werkgroep Waterschade van het ministerie van Economische Zaken heeft niet de gewenste oplossingen gebracht.

ZLTO voert druk op in kwestie stormschade

De meeste ondernemers verkeren nog altijd in grote onwetendheid over hun situatie. Ze weten niet of de schade aan hun gewassen en stallen wordt vergoed of ze gebruik kunnen maken van subsidie voor het herstelwerkzaamheden en of ze hun mest, die mogelijk is besmet met asbest, mogen uitrijden.

"De tijd dringt. Mestputten zitten vol, staldaken moeten dicht. De regeling voor Werktijdverkorting (WTV) blijkt wellicht te kort. Uitstel van betalingsverplichting aan banken en Belastingdienst geldt een halfjaar. En daarna? Kunnen mensen hun rekeningen dan nog betalen?", aldus ZLTO.nl.

Veel meer nodig

De waterschappen en verzekeraars volgen hun eigen protocollen. Na de open gesprekken in het veld en aan de keukentafel is het stil geworden. Relaties staan onder druk. Als de polder onder water staat, werkt het poldermodel niet meer, is de teneur.

ZLTO gaat de druk opvoeren bij waterschappen, verzekeraars en overheid. Samen met LLTB maakte het de afgelopen maanden deel uit van de interdepartementale werkgroep Waterschade van het ministerie van Economische Zaken. ‘De werkgroep heeft niet de oplossingen gebracht die we voor ogen hadden,’ zei ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. ‘Een groot aantal ondernemers blijft met problemen achter. Daarvoor is veel meer nodig dan de overheid tot nu toe heeft geboden.’

Wijzen op verantwoordelijkheden

Daarnaast gaat de belangenbehartiger de waterschappen nadrukkelijker wijzen op hun verantwoordelijkheden. Ze stelt dat weersextremen vaker voor zullen komen en dat de watersystemen daar niet op zijn ingericht. ‘Het is een maatschappelijk probleem dat niet enkel mag worden afgewenteld op boeren en tuinders,’ aldus Huijbers.

ZLTO bereidt bovendien een kort geding voor tegen de grotere verzekeraars in de regio die ondernemers zonder hagelverzekering weigeren een schadevergoeding uit te keren. ZLTO is van mening dat er sprake is van een storm en dat de schade valt onder de stormschadeverzekering. Andere verzekeraars zijn al wel overgegaan tot uitkering.

Evalueren en verbeteren

Ook eist ZLTO een evaluatie en verbetering van de Brede Weersverzekering en wil ze versneld toewerken naar een werkend protocol voor het saneren van asbest in mestputten. Verder wil ze een brug slaan naar de toekomst door de herbestemming van beschadigde opstallen te bezien en wil ze toewerken naar een gebiedsgerichte kwaliteitsslag. Daarin wordt nog onvoldoende meegedacht, vindt Huijbers.

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!