Zonnepanelen onverminderd populair

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Agentschap.NL

Op 1 maart opende Agentschap NL de SDE-subsidieregeling voor zonnepanelen van 1 tot 15 kilowatt-piek (Zon-PV klein). Uit een eerste inventarisatie van de subsidieaanvragen blijkt dat de subsidie op zonnepanelen, net als voorgaande jaren, zeer populair is.

Zonnepanelen onverminderd populair

Grote belangstelling
De subsidiepot van 69 miljoen euro voor deze categorie is ruim overtekend. Het beschikbare subsidiebedrag geeft ruimte voor de opstelling van 20 Megawatt elektriciteitsopwekkingsvermogen. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is verheugd over deze – opnieuw – grote belangstelling. “Het toont aan dat er nog steeds veel mensen zijn die bereid zijn te investeren in duurzame energie. Dat doet me deugd.”

Indienen aanvragen
In totaal zijn circa 17.000 aanvragen ingediend. Omdat er veel meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt geloot onder de aanvragen die op 1 maart tot 17.00 uur zijn binnengekomen.

Indiening van aanvragen blijft mogelijk tot duidelijk is dat het beschikbare budget volledig is toegewezen aan aanvragen die zijn ingeloot en die aan alle criteria voldoen. Omdat naar verwachting het budget wordt uitgeput met aanvragen van 1 maart, is de kans klein dat nieuwe aanvragen (ingediend na 1 maart) voor deze categorie gehonoreerd worden.

De subsidieregeling voor zonnepanelen van 15 tot en met 100 kilowatt-piek (Zon-PV groot) opent 31 mei. Voor deze categorie is een budget van 24 miljoen euro beschikbaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!