Zorgen over effecten nieuwe afvalstoffenbelasting

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Een slecht plan, zo betitelt de Vereniging van Afvalbedrijven (VA) de invoering van een belasting op restafval. De organisatie vreest dat het plan van staatssecretaris Wiebes averechts uitwerkt op het streven naar verdere verduurzaming.

Zorgen over effecten nieuwe afvalstoffenbelasting

Ook brengt het de Nederlandse recyclingsector in de problemen. MKB-Nederland en VNO-NCW delen de zorgen van de branchevereniging.

De reactie komt naar aanleiding van een brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën op 2 juli naar de Tweede Kamer stuurde. In die brief kondigt de bewindsman aan dat vanaf 2015 een belasting op restafval wordt geheven. De organisaties wijzen er op dat de heffing alleen in Nederland wordt ingevoerd en niet in de ons omringende landen. Met vergaande gevolgen.

Klap voor recyclingindustrie

Bij recycling blijft altijd restafval over dat gestort moet worden. De kans is groot dat na invoering van de belasting op dat restafval meer afval naar het buitenland wordt getransporteerd. Het is wachten op het moment dat dit ook gebeurt met recyclingwerkzaamheden. En dat terwijl Nederland een innovatieve en hoogwaardige recyclingindustrie kent die internationaal voorop loopt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!