Zuidwest-Nederland voorbeeld op het gebied van biobased

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Huis van de Nederlandse Provincies

Eurocommissaris Geoghegan-Quinn voor onderzoek en innovatie, noemde het biobased cluster in Zuidwest Nederland naast Nordrhein-Westfalen als voorbeeld voor Europa.

Zuidwest-Nederland voorbeeld op het gebied van biobased

Dit als een onderdeel van haar openingsspeech tijdens een conferentie over bio-economie op 14 januari. De Commissaris onderstreept daarmee de bevindingen van Rapporteur van der Sande “Regio’s moeten de leiding nemen en zijn cruciaal voor uitvoering van de bio-economie” aldus de Eurocommissaris.

Op 14 en 15 februari 2013 organiseerde EU-voorzitter Ierland in Dublin een conferentie over de toekomst van de bio-economie:“Bioeconomy in the EU: achievements and directions for the future”. De conferentie bracht meer dan 200 afgevaardigden en bio-economie experts uit het Europese/internationale bedrijfsleven, de universitaire wereld en nationale en regionale overheden bijeen.

Exact een jaar na de lancering van Europa’s Bioeconomie strategie, maakt de Europese Commissie samen met het Ierse voorzitterschap een analyse van de vorderingen en kansen voor de toekomst. Uit de vele bijdragen en presentaties blijkt, dat de betekenis van de bio-economie per sector en stakeholder kan verschillen en de samenleving nog onvoldoende wordt betrokken. Alle stakeholders en deelnemers waren het eens, dat een meer coherente en integrale aanpak vanuit Europa noodzakelijk is.

Sleutelrol voor de regio’s?

Christian Patermann, adviseur bio-economie van Nordrhein-Westfalen en voorzitter van de deelsessie over stakeholdersdeelname onderstreept het belang van regionale inbedding: ”Het lot van de biobased economie zal worden besloten in de regio’s”. Gedeputeerde Rogier van der Sande was uitgenodigd als Rapporteur van het Comité van de Regio’s om een toelichting te geven over de verbindende rol van de regio’s, de regionale strategieën in Europa en de verdere opgaven voor Europa. Rapporteur van der Sande noemt ondermeer de verbindende rol van de regio’s in het samenbrengen van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden, onderbouwd door de ervaringen met de Biobased Delta en de samenwerking tussen Zuidwest Nederland en Vlaanderen.

Opgaven voor Europa?

De adviezen van Rapporteur van der Sande, die in november 2013 unaniem zijn aangenomen in het Comité van de Regio’s, vinden ook op de conferentie een brede weerklank. Verschillende presentaties gingen in op de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van groeiende bio-economieën als de Verenigde Staten, China en Brazilië en de randvoorwaarden om met een lange termijn visie, innovatie en interregionale samenwerking een stevig antwoord te bieden. Daarnaast is stevige beleidscoördinatie vanuit de Europese Commissie en de oproep voor een integrale aanpak een terugkerend thema.

Regio’s en lidstaten die actief bezig zijn op het vlak van strategievorming, focus en projecten presenteerden hun voortgang, waaronder Polen, NoordRhein-Westfalen, Ierland en Spanje. Leren van best-practices en blijvende ondersteuning van regionale clusters is een belangrijke taak voor Europa om vaart te maken in de ontwikkeling van de bio-economie.

In dat licht doet Rapporteur van der Sande een oproep om bestaande en nieuwe bio-economie strategieën op alle niveaus ten uitvoer te brengen en bottom-up initiatieven blijvend te stimuleren. “Het Comite van de Regio’s heeft daarbij als platform een belangrijke rol, ook in het maatschappelijk debat, cruciaal voor totstandkoming van een biogebaseerde samenleving”, aldus Van der Sande. Ook Europarlementariër Maeread McGuinness benadrukt de regionale dimensie van de bio-economie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!