Zuivelmarkt trekt weer flink aan

  • Agrofood & Biobased

In het eerste half jaar van 2011 in de melkprijs verder gestegen.

Zuivelmarkt trekt weer flink aan

Het gaat weer stukken beter met melkveehouderij dan een paar jaar geleden. Het diepe dal in de melkprijzen van  in 2009 is voorbij en het zuiveljaar 2010 maakt een krachtig marktherstel door. In de LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2010 nemen de Nederlandse zuivelbedrijven het voortouw vergeleken het jaar daarvoor.

In het begin van 2011 stijgen de prijzen zich op een hoger niveau dan de gemiddelde melkprijzen in de afgelopen jaren. Echter zie je de laatste 5 jaar wel steeds meer schommelingen in de prijzen. ‘De verwachting is dat deze eerder groter dan kleiner worden en dus is het verstandig om daar op te anticiperen. We moeten immers ook periodes met lagere melkprijzen kunnen opvangen en dit houdt in dat ondernemers keuzes moeten maken, ook wat betreft de afzet van hun melk’. Dit zijn de woorden van Kees Romijn tijdens de presentatie van de melkprijsvergelijking.

De stevige groei  in 2010 is mede te danken aan de grote, voortdurende vraag van opkomende economieën als China, India en Brazilië. Ook de grote kaasexport naar Rusland was voor de Europese melkveehouders van groot belang. Nederland exporteert 60% van de melkproductie, vooral in de vorm van kaas. Een vijfde deel van de totale melkplas gaat naar landen buiten de Europese Unie. Hiermee profiteren de melkveehouders in Nederland net als de zuivelindustrie van de groei van de internationale zuivelmarkt. 

Ook buiten Europa zijn de melkprijzen vorig jaar flink gestegen. Het Nieuw-Zeelandse Fonterra betaalde over het seizoen 2010/2011 een recordprijs aan de melkveehouders, die voor het eerst sinds de start van de LTO-melkprijsvergelijking hoger was dan die van een aantal Europese zuivelondernemingen. Na het dal in 2009 hebben ook de melkprijzen in de Verenigde Staten zich in 2010 goed hersteld.

Meer informatie over LTO Noord:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!