5 voordelen van het uitbesteden van systeemontwikkeling en smart customization

  • Industrie

Veel organisaties in de high tech machinebouw kampen met een tekort aan engineeringscapaciteit. Ook is de gewenste kennis niet altijd in huis. Gevolg: er ontstaan problemen, zoals te lange doorlooptijden, geen ruimte voor innovatie en geen flexibiliteit richting de markt.

5 voordelen van het uitbesteden van systeemontwikkeling en smart customization

Veel bedrijven kiezen voor het inlenen van deze kennis en capaciteit, maar dat levert lang niet altijd het gewenste resultaat op. Hoewel het uitbesteden van systeemontwikkeling en/of smart customization een slim alternatief is, zien bedrijven deze oplossing vaak over het hoofd. In dit blog vertelt Richard van Lieshout van MTA uit Helmond u daarom wat de belangrijkste voordelen van outsourcing zijn en wat het u op kan leveren.

Voordeel 1. Innoveren door verregaande domeinkennis

Een goede ontwikkelpartner heeft niet alleen kennis van ontwikkelingen in de markt en het domein waarin u actief bent, maar ook van andere domeinen. Hierdoor kunnen ze oplossingsrichtingen en innovaties aandragen die uw product naar een hoger niveau tillen. Stel: een klant is actief in de semiconductor industrie. Tijdens het ontwikkelproces van een nieuw product ontdekken we bepaalde principes die we kennen uit de agrofood sector, maar ongewoon zijn voor de semiconductor industrie. Door deze principes toe te passen — en met een brede blik naar het product te kijken — geeft een goede partner innovaties vorm. Door het beste uit verschillende werelden te combineren bent u verzekerd van een eindproduct van hoog niveau.

Voordeel 2. Meedenken in uw roadmap

Iedere organisatie heeft specifieke wensen en een partner die daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt, denkt mee over uw roadmap. Is bijvoorbeeld kostenontwikkeling voor u een doel — met jaarlijkse kostprijsreductie — dan zal de ontwikkelpartner dit meenemen en de roadmap blijven verbeteren. Voor elk project is een technologie- en kostenroadmap op basis van uw wensen de leidraad.

Voordeel 3. Focus op Total Cost of Ownership

Een goede partner denkt en werkt in Total Cost of Ownership (TCO). Als een oplossing te duur is, verkoopt u namelijk niks. Veel organisaties kijken alleen naar de initiële kosten en zien de extra ontwikkel- en gebruikskosten over het hoofd. Grofweg tachtig procent van de integrale kostprijs wordt aan de voorkant bepaald. U moet daar de juiste keuzes maken – qua systeemarchitectuur, technologie en wat u in hard- of software oplost, maar ook qua materialen en het waarborgen van maakbaarheid. Het resultaat? U wordt achteraf niet verrast door bijkomende kosten en u hoeft niet alles in één keer te investeren.

Voordeel 4. Meer flexibiliteit

De machinebouw is een grillige markt zonder constante product flows. Gevolg: u moet flexibel zijn om aan de klantvraag te voldoen. Door systeemontwikkeling uit te besteden vergroot u de flexibiliteit binnen uw eigen organisatie. De reden is vrij simpel: door uitbesteding — waarmee u  externe capaciteit aanspreekt — kunt u in dezelfde tijdsperiode meer doen waardoor u automatisch flexibeler bent. De beschikbare engineeringscapaciteit bepaalt namelijk in grote mate uw flexibiliteit. Zijn er onvoldoende engineers beschikbaar, dan kunt u bijvoorbeeld ook geen nieuwe projecten opstarten.

Voordeel 5. Kortere doorlooptijd

Ontwikkeling richt zich vaak primair op de functionele aspecten van een systeem: het moet werken — het liefst beter dan de klant verwacht. Daarbij is realisatie binnen planning van belang, zodat de gewenste doorlooptijd gewaarborgd blijft. Regelmatig zien we echter dat de marktentree van een nieuw systeem niet optimaal verloopt. Het product is te complex, soms overgespecificeerd en dus te duur opgebouwd. In het ontwerp is geen rekening gehouden met industrialisatie. U moet daardoor een extra slag maken om het systeem ‘productie proof’ te maken. Het gevolg? Dubbel werk, dubbel geld en dubbel tijd.

Het gaat niet alleen om de ontwikkeling van innovatieve machines, maar ook om serieproductie en total cost of ownership: kan het product tegen de beste integrale kostprijs geproduceerd worden? Door de engineeringscapaciteit van een ontwikkelpartner aan te spreken kunt u meer aan in de tijd, maar door tevens te kiezen voor een partner die ook verstand heeft van industrialisatie kunt u eerder met uw producten naar de markt. Zij laten het ontwikkel- en industrialisatieproces namelijk parallel lopen. Om een voorbeeld te noemen: in het eerste prototype is al nagedacht over maakbaarheid, serieproductie en assembleerbaarheid. Dit levert u een kortere doorlooptijd op.

Conclusie: uitbesteden loont

Kortom, het uitbesteden van systeemontwikkeling of smart customization aan een partner met verregaande engineering en industrialisatie kennis levert u een hoop voordelen op. Het is een slimme manier om uw engineeringscapaciteit te vergroten én een betere concurrentiepositie af te dwingen. 

Meer informatie over MTA B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.