Aandacht en Informatie: sleutels voor een succesvolle re-integratie

  • Arbeidsmarkt

Het begeleiden van zieke werknemers is vooral, merken wij, een praktisch probleem. Werkgevers of managers kennen hun medewerkers wel en voelen aan of een werknemer zich terecht ziek meldt of niet.

Aandacht en Informatie: sleutels voor een succesvolle re-integratie

Terechte ziekmelding

Bij een terechte ziekmelding is er vaak niets aan de hand  en verloopt het contact tussen werkgever en werknemer als vanzelf goed.  Bij de ziekmelding of kort daarna vindt contact plaats en beoordeelt de werkgever wat de impact is van de ziekmelding op het bedrijf, of vervanging nodig is en of de werkgever iets kan doen om herstel te bespoedigen. Veel meer is vaak niet nodig. In 90% van de ziekmeldingen is de werknemer binnen twee weken weer aan het werk. Het merendeel zelfs binnen een week.

Arbeidsconflict?

Problemen ontstaan als de werkgever het gevoel heeft dat de werknemer zich niet terecht ziek meldt.  In dat geval laat de casemanager van Flynth -naast het gebruikelijke telefonische contact - op korte termijn een afspraak plannen bij de bedrijfsarts. Uit de rapportage blijkt dan of er vanuit de kant van de werknemer  sprake is van een groter of kleiner arbeidsconflict.

Actieve ondersteuning

Dan komt de toegevoegde waarde van Flynth Arbeidszorg duidelijk naar voren. Door de rechtstreekse contacten met de bedrijfsarts, werkgever (en vaak ook) werknemer kan samen met de werkgever een plan gemaakt worden gericht op spoedige re-integratie van de werknemer. De casemanager zorgt voor actieve ondersteuning van de werkgever in het voeren van gesprekken met de werknemer en zo nodig voert de casemanager samen met de werkgever de gesprekken.

Zo kort mogelijk ziekteverzuim

Een actief beleid gericht op re-integratie ontzorgt de werkgever en verheldert het onderliggende probleem van de ziekmelding. Soms liggen problemen in de relatie tussen werkgever en werknemer, soms in de privésfeer van de werknemer en soms in de taakinhoud. Altijd vinden we in overleg een oplossing.  De oplossing leidt meestal tot volledige re-integratie van de werknemer maar soms ook tot het beëindigen van het dienstverband. In alle gevallen blijft het ziekteverzuim zo kort mogelijk.

Ziekteverzuimbegeleiding

Aandacht en informatie zijn de sleutelwoorden als het gaat om ziekteverzuimbegeleiding. Aandacht voor de medewerker en zijn probleem. Informatie over wettelijke  en arbo-technische regelgeving  rondom de arbeidsrelatie. De combinatie van beiden maakt dat er een succesvol ziekteverzuimbeleid kan worden gevoerd. De werkgever kan daarbij bouwen op de regie van de Flynth casemanager.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een Flynth-vestiging bij u in de buurt.

Meer informatie over FLYNTH 'S-HERTOGENBOSCH:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!