Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar laag (basis-) tarief

  • Zakelijke dienstverlening

Het kabinet kondigde al in een vroeg stadium aan dat iedereen er op vooruit zou gaan de komende jaren, de vraag is of dit voor iedereen geldt? Het lijkt er voor ondernemers met een hoog belastbaar inkomen minder rooskleurig uit te zien dan in eerste instantie geschetst werd.

Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar laag (basis-) tarief

De belastingtarieven in box 1 (werk en woning) gaan weliswaar wat omlaag, net zoals de toeslagen overigens, en de heffingskortingen wat omhoog, maar de nodige aftrekposten voor ondernemers en particulieren worden sterk beperkt. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekposten in box 1 in aanmerking kunnen worden genomen versneld afgebouwd. Het betreft:

  • de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek);
  • de ondernemersaftrek;
  • de mkb-winstvrijstelling en tbs-vrijstelling;
  • de persoonsgebonden aftrek (partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, etc.)

Deze aftrekposten worden nu tegen 49,5% in aftrek genomen (hoogste tarief). In 2023 gaat dit uiteindelijk naar 37,10%, het nieuwe basistarief zoals dat vanaf 2021 geldt. Daarnaast gaat de zelfstandigenaftrek stapsgewijs afnemen. Niet alleen de aftrekposten gaan tegen een lager tarief in aftrek, ook de heffingskortingen worden afgebouwd. De algemene heffingskorting is bij een belastbaar inkomen van € 68.507 zelfs al nihil, terwijl de arbeidskorting vanaf € 68.507 sterk daalt.

De vraag rijst of het nog wel voordelig is om een belastbaar inkomen van € 68.507 te realiseren. Hoewel het belastingpercentage 49,5% is, resulteert de afname van het aftrekpercentage en de afbouw van heffingskortingen effectief in een hogere belastingdruk. Onderstaande voorbeelden schetsen de situatie van de hogere belastingdruk. Een ondernemer met een winst van € 95.000 gaat er jaarlijks een kleine €3.000 op achteruit, terwijl een DGA met een inkomen van € 110.000 er jaarlijks zo’n € 800 op achteruit gaat qua belastingdruk maar jaarlijks ook zo’n € 2.000 aan teruggaaf wegens hypotheekrenteaftrek gaat missen.

Tabel

*Bovenstaande voorbeelden zijn berekend met de nu bekende gegevens en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, u kunt aan de voorbeelden zodoende geen rechten ontlenen. In de linker zijbalk van dit artikel, kunt u een groot formaat van bovenstaande tabellen bekijken. 

Hierdoor kan het slim en voordelig zijn te bekijken wat mogelijkheden zijn om het belastbaar inkomen in box 1 onder de €68.507 te houden, dit geldt voor zowel winst uit onderneming als inkomen uit loondienst/DGA-loon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een banksparen of storten in een lijfrentevoorziening voor uw pensioen, de ingelegde premies zijn namelijk fiscaal aftrekbaar. Het grote voordeel is dat de lijfrentepremie wel in aftrek blijft komen tegen 49,5%. Daarnaast spaart u voor uw pensioen en kan mogelijk zelfs een tariefvoordeel gehaald worden wanneer de premie nu tegen 49,5% in aftrek komt, terwijl de uitkering bij pensioengerechtigde leeftijd tegen een lager tarief belast wordt. Let op, hiervoor moet wel jaar- en/of reserveringsruimte aanwezig zijn. Wij kunnen u bijstaan in de advisering over de lijfrentepremie en berekenen wat de beschikbare jaar- en/of reserveringsruimte is.

Het is slechts een van de meerdere mogelijkheden die kunnen realiseren een lagere belastingdruk voor de toekomst, zo kan er tevens gedacht worden aan het aflossen van uw hypotheek (met boeterente) of het met uw eenmanszaak aangaan van een VOF met uw meewerkende fiscale partner of met uw BV.

Concluderend kan gesteld worden dan een tariefsverlaging leuk gebracht kan worden, maar het niet altijd leuk is. In dit artikel zijn al kort fiscale mogelijkheden genoemd, maar elke situatie is anders waardoor er mogelijk nog meer fiscale voordelen te behalen zijn. Voor verdere uitwerking van deze of andere fiscale mogelijkheden kunnen wij u bijstaan en een bij uw situatie passende berekening maken.

Auteur: Rowan Cremers, LMM RB, fiscalist Hendriks van Bergen & Smulders B.V.

Meer informatie over HENDRIKS VAN BERGEN & SMULDERS B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!