Alarm over het grote aantal alarmen

  • Industrie

De automatisering in de industrie zet door. Dat heeft grote voordelen, maar leidt ook vaak tot een stortvloed aan alarmmeldingen bij procesoperators. Dringende alarmen dreigen daarbij te verdrinken tussen minder urgente meldingen.

Alarm over het grote aantal alarmen

Operators in de maakindustrie en de procesindustrie krijgen via hun beeldschermen vaak het ene alarm na het andere. Dat lijkt voor de onwetende bezoeker aan de controlekamer verontrustend: er staan alarmen open en de operator drinkt rustig zijn koffie. Een alarm vraagt toch om direct ingrijpen om een kritische situatie te voorkomen? In de praktijk zijn lang niet alle huidige alarmen zo dringend. Doordat de procesautomatisering door de jaren heen enorm is uitgebreid, kan een kleine verstoring in een veelomvattend systeem al tot alarminformatie leiden.

Procesoperators weten dat ook. wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat hun alertheid bij teveel alarmmeldingen vermindert, een mens kan namelijk maar een bepaalde hoeveelheid informatie aan. Teveel informatie leidt tot psychische (over)belasting. Dat vergroot het risico dat operators geen of verkeerde beslissingen nemen na een alarmmelding die er wèl toe doet. Het gevolg: stilstand, productverlies en schade aan product en installatie.

Het maximaal aantal alarmen dat een operator aankan om goed te kunnen reageren, is neergelegd in de EEMUA 191 richtlijn. Die richtlijn vindt zijn weerslag in de nieuwe IEC 6268.2 norm die op 19 oktober 2014 van kracht wordt. Het voldoen aan die norm betekent, net als het voldoen aan de ISA S 18 norm voor programmeren, een enorme juridische steun in de rug als er onverhoopt calamiteiten optreden.

Snelle en efficiënte rapportage

Croon Elektrotechniek komt met een bewezen methode voor alarmanalyse, die zinvolle alarmen scheidt van minder dringende. De aanpak na de analyse is geen extra software-schil, maar een oplossing direct in de procesautomatisering.  

“Via onze contacten in de industrie weten we dat het probleem van teveel alarmen leeft. De komst van de nieuwe norm zet de schijnwerpers op het onderwerp. Wij hebben daarop een manier ontwikkeld om deze koe in drie stappen bij de horens te vatten”, geeft domein consultant Remco Deerenberg van Croon Elektrotechniek aan. “De eerste stap is, historische alarminformatie te benaderen door middel van data-analyse en datamining. Dus niet handmatig duizenden regels Excel doorspitten in de hoop patronen te vinden, maar via een gepatenteerde methode op basis van geavanceerde algoritmes.” 

Een mogelijke verklaring die daarbij naar boven komt is 'conditional alarming'. Dan is er bijvoorbeeld maar één pomp kapot, die vervolgens downstream nog een cascade aan alarmen op flowmeters en machines veroorzaakt, want de flowmeters en machines krijgen vanwege de kapotte pomp geen product toegevoerd. Deerenberg: “Alleen de melding van die kapotte pomp is relevant, de rest kan wegblijven.”

Een tweede mogelijke verschijnsel wat naar boven kan komen zijn 'knipperlicht alarmen'. “Het kan bijvoorbeeld zijn dat kleine temperatuurschommelingen in een vat, die geen consequenties hebben voor het proces en de productkwaliteit, toch steeds tot alarmen leiden. Ook die alarmen zijn onnodig”, verklaart Deerenberg. Uit de analyse zullen deze en andere verklaringen voor het te grote aantal alarmmeldingen snel en efficiënt naar voren komen en zichtbaar worden in een grafische rapportage. De rapportage geeft met een cijfer aan waar het procesautomatiseringssysteem op het moment staat en welke verbeteringsslag haalbaar is.”

Actie

De tweede stap is het opstellen van een lijst met actiepunten. Deerenberg: “Met de gegevens van de analyse in de hand kijken we op de locatie per alarm wat men  ermee kan doen. Dan wordt bepaald welke punten er op de actielijst komen.”

Vervolgens komt, als de klant daarvoor kiest, de implementatie van de actiepunten aan de orde. “We verkopen daarbij geen software die als een extra schil bovenop de procesautomatisering komt”, benadrukte Deerenberg. “Dat zou het systeem mogelijk alleen maar complexer – en daardoor mogelijk trager en storingsgevoeliger maken. Doordat wij de acties direct in het procesautomatiseringssysteem doorvoeren, spelen die nadelen bij ons niet. De gepatenteerde aanpak heeft zich in het buitenland inmiddels al honderden malen in de praktijk bewezen. Op de Nederlandse markt is Croon bezig met de eerste implementatie. Daar zal het vermoedelijk niet bij blijven, zegt Deerenberg: “De belangstelling is enorm, er is echt een vliegwieleffect op gang gekomen. Veel bedrijven zijn op zoek naar een oplossing.” 

Meer weten?

Neem gerust contact op met Remco Deerenberg via telefoonnummer +31 88 923 34 90 of bekijk zijn profiel op LinkedIn.

Meer informatie over CROONWOLTER&DROS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!