Bedrijfsafval scheiden: waarom en hoe?

  • Innovatie & MVO

We weten allemaal dat het inzamelen en scheiden van afval belangrijk is. Afval kan immers hergebruikt worden waardoor grondstoffen en energie bespaard worden, minder schadelijke stoffen in het milieu komen en minder afval verbrand hoeft te worden.

Bedrijfsafval scheiden: waarom en hoe?

Grondstoffen winnen en nieuwe materialen produceren kost meer energie dan oude materialen hergebruiken. Hergebruik doet bovendien niets af aan de kwaliteit maar is wel beter voor het milieu. Door energie te besparen, worden de negatieve invloeden op het milieu, waaronder de CO2-uitstoot en het broeikaseffect, beperkt. In het dagelijks leven willen we geen geld of tijd verspillen, laten we dan ook geen grondstoffen verspillen.

Afval scheiden is niet alleen belangrijk voor consumenten, ook als bedrijf kun je op deze manier een steentje bijdragen aan een beter milieu. Producten die hergebruikt kunnen worden, zoals cartridges en kledinghangers, horen namelijk niet bij het restafval. En uit niet-recyclebaar gemengd bedrijfsafval kan weer energie opgewekt worden door afvalenergiecentrales die direct aan het net leveren. Dat is duurzamer dan het gebruik van fossiele brandstoffen, die toch al schaars zijn, en zorgt dat er minder vuilnisbelten gecreëerd hoeven te worden. Dat maakt het allemaal nog interessanter!

Erkende inzamelaar

Afval weggooien lijkt heel eenvoudig. Maar de Wet Milieubeheer bepaalt dat afval, ook afval dat recyclebaar is, alleen opgehaald mag worden door bedrijven die geregistreerd staan op de landelijke VIHB-lijst, de lijst voor Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars. Je kunt je afval dus niet zomaar aan iemand meegeven maar dient een samenwerking aan te gaan met een erkende afvalinzamelaar, zoals MKB-afval. Een inzamelaar neemt je bovendien ook werk uit handen. Hij haalt het bedrijfsafval op gezette tijden op, zo vaak als nodig is en levert ook nog de benodigde rolcontainers. Je hebt dus nergens omkijken naar.

Let wel goed op de voorwaarden van een eventueel contract of abonnement. Variabele tarieven, jaarlijkse prijsverhogingen, milieutoeslag, brandstoftoeslag en kosten voor het huren of plaatsen van een container worden niet als normaal of standaard gezien.

Afvalstoffenheffing

De gemeente is ook een erkend inzamelaar voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. De gemeente betaal je echter geen geld voor het ophalen van afval in de vorm van een abonnement maar door afvalstoffenheffing / bedrijfsreinigingsrecht te betalen. Dit wordt per adres berekend over de oppervlakte van je bedrijfspand en de branche. De hoeveelheid bedrijfsafval is niet van invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Heb je dus een groot pand maar in verhouding weinig afval, dan ben je relatief duur uit.

Ga je geen contract aan met een speciale afvalstoffeninzamelaar, dan ben je verplicht afvalstoffenheffing te betalen. Je krijgt jaarlijks automatisch een aanslag voor deze gemeentelijke heffing.

Afval scheiden

Tot slot nog een aantal tips voor het scheiden van afval:

  • Als je afval gaat scheiden, scheidt dan ook echt nauwkeurig. Haal nietjes uit het papier en de plastic venstertjes van enveloppen. Laat je deze zitten, dan moet een recyclebedrijf alsnog door het afval gaan wat alsnog energie kost.
  • Voor afval dat te vies is om hergebruikt te worden, geldt hetzelfde. Gooi dit bij het restafval.
  • Heeft je bedrijf geen vergunningsplicht dan geldt er ook geen scheidingsplicht. Iemand die bijvoorbeeld vanuit huis werkt, kan zijn of haar afval hetzelfde scheiden als een huishouden dat doet.
  • Je kunt ook op je energiekosten besparen door minder afval te produceren en zo op de inkoop van grondstoffen en halffabricaten te besparen. Bijvoorbeeld door bederfelijke producten in de gaten te houden en navulverpakkingen te gebruiken. Afvalkosten bedragen al snel 3% van de omzet. En zo bespaar je ook nog eens op je inkoopkosten.

Wees ook duurzaam als het gaat om afvalverwerking door je bedrijfsafval zo goed mogelijk te scheiden. Beter voor het milieu en voor je portemonnee!

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!