Bedrijfsveiligheid voorop, óók tijdens de feestdagen

  • Zakelijke dienstverlening

De feestdagen komen er weer aan en het aankleden van uw bedrijf met kerstversiering maakt dit extra feestelijk. Het gebruik van kerstversiering, vaak gemaakt van brandbare materialen, brengt op het gebied van brandveiligheid een extra risico met zich mee.

Bedrijfsveiligheid voorop, óók tijdens de feestdagen

Als ondernemer bent u op de eerste plaats verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gasten en medewerkers, wat betekend dat u de nodige maatregelen moet treffen om die veiligheid te waarborgen.

Calamiteiten rondom de feestdagen zijn nooit uit te sluiten

Om de veiligheid van uw medewerkers en gasten zoveel mogelijk te waarborgen moeten in uw pand een aantal brandpreventieve voorzieningen aanwezig zijn. Een onderdeel hiervan is de aanwezigheid van voldoende vluchtwegen, goed begaanbare nooduitgangen, noodverlichting en vluchtwegaanduiding. Ontruimingsplattegronden en bedrijfsnoodplannen zijn hierbij van groot belang. 

Deze hebben tot doel, wanneer zich een calamiteit voordoet, de aanwezige personen snel en kalm naar een veilige plaats te leiden.

Ontruimingsplattegronden en bedrijfsnoodplannen

Ontruimingsplattegronden zijn vluchtroutes die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw worden geplaatst om het personeel en bezoekers te informeren over hoe men het gebouw in geval van een noodsituatie moet verlaten. Dankzij de ontruimingsplattegronden weet u waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw. In het kader van de brandveiligheid dienen deze vluchtroutes in het gebouw aanwezig te zijn.

Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin de taken en procedures staan beschreven over hoe u moet handelen in een noodsituatie. Denk daarbij aan brand, ongevallen en situaties waarbij het gebouw ontruimd moet worden. In het bedrijfsnoodplan staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) beschreven, de voorlichting aan de media, wat te doen bij ongevallen, melding en registratie van ongevallen, beschrijving van technische voorzieningen voor de brandveiligheid, onderhoud van voorzieningen et cetera.

Trainingscentrum Vlissingen

Trainingscentrum Vlissingen is gespecialiseerd in het maken van deze ontruimingsplattegronden. Deze plattegronden worden door bouwkundige tekenaars gemaakt op A-3 formaat, conform de huidige NEN-1414 norm. Het ontwerp van de plattegronden kan aansluiten op uw huisstijl en uw kleuren en logo's kunnen worden toevoegen, zodat het een passend geheel wordt. Voor het bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan produceren het Trainingscentrum de tekeningen op A3-formaat.

Doormiddel van een gesprek en een rondleiding door het gebouw worden alle procedures en voorzieningen in kaart gebracht voor het bedrijfsnoodplan. Het conceptplan wordt u aangeboden en eventuele correcties/wijzigingen worden doorgevoerd. Het eindresultaat is een bedrijfsnoodplan dat volledig is toegesneden op uw eigen organisatie en die voldoet aan de NEN normen.

Trainingscentrum Vlissingen onderscheidt zich door haar professionaliteit, gunstige prijsstelling en een goede service.

Meer informatie over TRAININGSCENTRUM VLISSINGEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!