Belangenbehartiging, netwerken en kennisuitwisseling voor ondernemers

  • Regionale ontwikkeling

Hoe zorgen we voor een economisch sterke regio? Wat gebeurt er in en buiten de regio? Wat vinden ondernemers écht belangrijk? VNO-NCW Midden maakt zich hard om een gunstig ondernemersklimaat te ontwikkelen, werkgelegenheid te bevorderen en welvaartsgroei te stimuleren. Zij doen dit door te lobbyen, informeren, motiveren, inspireren en samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Belangenbehartiging, netwerken en kennisuitwisseling voor ondernemers

VNO-NCW Midden is dé belangenbehartiger voor ondernemers in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. De kerntaken zijn belangenbehartiging en netwerken. Of het nu gaat om de bereikbaarheid van de regio, samenwerking tussen bedrijven, het delen van kennis, de beschikbaarheid en kwaliteit van bedrijventerreinen, het terugdringen van regels of de juiste wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: al deze thema’s staan hoog op de agenda.

Slagvaardig lobbyen door samenwerking

Lobbythema's worden door leden op de agenda gezet en staan centraal bij de projecten en tijdens bijeenkomsten. Voor een effectieve en efficiënte lobby werkt VNO-NCW Midden nauw samen met brancheverenigingen en ondernemerskringen. Met ruim 1.800 directe leden en indirect 30.000 bedrijven die aangesloten zijn via de landelijke vereniging VNO-NCW, vormt het een slagvaardige werkgeverslobby en een invloedrijk netwerk voor ondernemers, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

"VNO-NCW Midden peilt zelf ook heel nauwkeurig de behoefte bij haar leden. Wat speelt er in de markt? Waar lopen ondernemers tegenaan? Vervolgens organiseren zij daar een bijeenkomst omheen. Heel pragmatisch en daardoor zeer succesvol. Dat zie je bijna bij geen enkele netwerkorganisatie,” vertelt Peter Reijers van Peter Reijers Communicatie. Hij is lid van VNO-NCW Midden en vindt naast kennis- en informatieoverdracht vooral de bereidwilligheid en hulpvaardigheid van de leden en de organisatie zeer waardevol.

Vijf speerpunten in de lobby

In de lobby’s wordt o.a. aandacht besteed aan de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, zodat er voldoende gekwalificeerd personeel is, het verruimen van financieringsmogelijkheden, het verbeteren van de concurrentiepositie door innovatie en duurzaamheid te bevorderen, het stimuleren van de buitenlandse handel en export en een goede infrastructuur.

VNO-NCW Midden richt zich daarom op de volgende vijf speerpunten:

Netwerken

VNO-NCW Midden organiseert per seizoen meer dan 100 bijeenkomsten. Ondernemers willen van elkaar leren, elkaar ontmoeten, zaken doen. Dat proberen zij te realiseren met de bijeenkomsten, activiteiten, congressen en workshops die ze organiseren. VNO-NCW doet dat in opdracht van haar leden. De bijeenkomsten variëren van verenigingsbrede themabijeenkomsten tot regionale bedrijfsbezoeken, kleinschalige workshops of bijeenkomsten voor specifieke groepen. Bij alle bijeenkomsten is tijd in het programma opgenomen om te kunnen netwerken. Zo hebben ondernemers alle gelegenheid collega-ondernemers te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en mee te praten over zaken die in de regio spelen.

Kruisbestuiving

Het netwerken leidt regelmatig tot interessante samenwerkingsverbanden. Zo kwam er ook een spontane samenwerking tot stand tussen Wija Koers van Wija Internetmarketing en lid Peter Reijers. “Wija gaf een presentatie over internet marketing en social media bij VNO-NCW Midden. Ik was erg onder de indruk van haar verhaal. De bouwbedrijven, waar ik veel voor werk, lopen niet voorop met nieuwe media, dus heb ik Wija gevraagd een presentatie te houden. Dit is zo enthousiast ontvangen, dat Wija nu vaste spreker wordt bij onze trainingen en masterclasses. Daarnaast helpt zij mijn bedrijf met social media en internet marketing en wij helpen Wija op het gebied van commercie,” aldus Reijers.

Vitaal netwerk om te innoveren, investeren en internationaliseren

Ondernemers die lid zijn van VNO-NCW Midden maken actief deel uit van een vereniging die zich inzet voor de belangen van ondernemers in de regio. Lid worden betekent meedoen, meepraten, kennis halen en kennis brengen. We vormen een vitaal netwerk om te innoveren, investeren en internationaliseren. Dit zijn dé pijlers voor economische groei.

Auteur: Olga Heeren, Communicatiebureau Redact

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!