Bent u bekend met het financieel CV?

  • Financieel & Juridisch

Vaak weten werkgevers niet welke tegemoetkomingen zij kunnen krijgen voor werknemers. Ook werkzoekenden zelf weten vaak niet waar aanspraak op gemaakt kan worden. Om hier verandering in te brengen, wordt werkzoekenden de mogelijkheid geboden om via een website van Rijksoverheid een financieel CV te maken.

Bent u bekend met het financieel CV?

In deze regelhulp zijn de belangrijkste regelingen opgenomen: loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordelen, loonkostensubsidies, de mogelijkheid van proefplaatsing, begeleiding door een jobcoach en de no-riskpolis. Op basis van de gegevens die de werkzoekende zelf invult, ontstaat een persoonlijk overzicht van de voor hem/haar (mogelijk) geldende regelingen, het zogenoemde financieel CV.

Met zaken die de werkzoekende niet opgeeft wordt bij het vaststellen van de financiële voordelen uiteraard geen rekening gehouden. Het UWV zal werkzoekenden ook via de berichtenbox van werk.nl een link naar de regelhulp aanbieden. Daarnaast kunnen werkgevers via deze website ook een indicatie krijgen van de te verwachten financiële tegemoetkomingen.  Doel van de regelhulp is om te voorkomen dat werkgevers door onwetendheid voordelen mislopen. Daarnaast zou het de angst weg kunnen nemen om een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Zijn er nog andere manieren om erachter te komen of een (potentiële) werknemer onder een regeling valt?
Naast het financieel CV kan een werkgever (via het werkgeversportaal van UWV) het doelgroep register raadplegen. Hierin zijn personen opgenomen die vallen onder de Wet banenafspraak en het quotum arbeid beperkten. In het doelgroep register kan gezocht worden op het BSN van de (potentiële) werknemer. Daarnaast kan de werkgever de werknemer vragen of hij onder de no-riskpolis valt. De werknemer is na twee maanden dienstverband verplicht om hier op te antwoorden.


Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES ROOSENDAAL, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!