Bescherm uw uitvinding met een octrooi of bedrijfsgeheim

  • Regionale ontwikkeling

De ontwikkeling van een uitvinding is een kostbare investering. U wilt uw uitvinding dan ook goed beschermen, bijvoorbeeld door octrooi aan te vragen. Een minder bekende optie die u kunt overwegen is het bedrijfsgeheim.

Bescherm uw uitvinding met een octrooi of bedrijfsgeheim

Met een octrooi – of patent – kunt u voorkomen dat anderen uw technische uitvinding bedrijfsmatig gebruiken. Na 18 maanden wordt het octrooi automatisch openbaar.

Wilt u een kwalitatief goed octrooi, dan kunt u het best een octrooigemachtigde inschakelen. Voor een sterk octrooi moet een uitvinding aan 3 eisen voldoen. Het moet wereldwijd nieuw (niet eerder in de openbaarheid gekomen), inventief (niet voor de hand liggend voor de vakman) én industrieel toepasbaar zijn.

Kosten

Een octrooiaanvraag in Nederland kost gemiddeld rond de € 6.000, inclusief de kosten van de octrooigemachtigde. Internationale uitbreiding kan gemakkelijk een veelvoud daarvan bedragen. Als een concurrent inbreuk maakt op uw octrooi, moet u daar zelf tegen optreden. Ook dit kan kostbaar zijn. Hierbij komen nog de kosten voor het in stand houden van het octrooi gedurende maximaal 20 jaar.

Bescherming met bedrijfsgeheim

Als u vertrouwelijke bedrijfsinformatie geheimhoudt, verhindert u dat concurrenten er gebruik van kunnen maken. Deze beschermingsvorm heet ‘bedrijfsgeheim’. Dit is met name interessant als een uitvinding (nog) niet openbaar hoeft te worden, zoals een machine binnen een fabriekshal. Een voordeel van het bedrijfsgeheim is dat het een breder terrein omvat dan techniek. De uitvinding kan bijvoorbeeld over kostbare data of software gaan. Octrooien en bedrijfsgeheimen kunnen elkaar dus aanvullen.

Geheimhoudingsmaatregelen

Wie voor het bedrijfsgeheim kiest, moet van tevoren geheimhoudingsmaatregelen treffen. Tegen schending van bedrijfsgeheimen kunt u namelijk alleen juridisch optreden als aantoonbaar onrechtmatig is gehandeld, bijvoorbeeld door contractbreuk. Een concurrent mag namelijk dezelfde uitvinding ontwikkelen (en toepassen) zolang de kennis hiervoor rechtmatig is verkregen. Een concurrent kan dan ook octrooi aanvragen op een uitvinding waarop een bedrijfsgeheim rust.

Uw uitvinding beschermen? Zoek hulp

Wilt u onderzoeken welke beschermingsvorm het best past bij uw uitvinding? Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), denkt graag met u mee. Deze voorlichting is kosteloos en bestaat onder andere uit gesprekken op maat, workshops en ondersteuning bij het zoeken in de octrooiliteratuur. Daarnaast verleent Octrooicentrum Nederland ook Nederlandse octrooien.

In de praktijk

Wilt u weten welke overwegingen ondernemers in de praktijk maken? Lees dan het artikel op Baaz.nl over beschermen met octrooi of geheimhouding. Lees meer over uitvindingen geheimhouden op de website van RVO.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!