Betere aansluiting tussen opleiding en praktijk in Maintenance

  • Maintenance

Effectief en efficiënt onderhoud van bedrijfsinstallaties en machines levert bedrijven veel winst op. De vraag naar goed opgeleide vakmensen op het gebied van Maintenance groeit daardoor sterk. Maintenance is voor veel opleidingen een relatief nieuwe branche: de samenhang tussen de Maintenance-opleidingen en de aansluiting met de praktijk is daardoor niet altijd optimaal. In Zuidwest-Nederland wordt hier hard aan gewerkt.

Betere aansluiting tussen opleiding en praktijk in Maintenance

Resultaten

  • Meer kennisuitwisseling tussen opleidingen en bedrijfsleven
  • Meer samenhang tussen de opleidingen
  • Betere aansluiting tussen opleidingen en praktijk
  • Meer bekendheid met de branche.

Excellent Maintenance Training Centre

Om de kennis en vernieuwing rondom Maintenance te organiseren zijn in de regio Zuidwest-Nederland twee vmbo-scholen, vijf ROC’s, twee HBO-instellingen en een scala aan bedrijven en brancheorganisaties de samenwerking aangegaan onder de noemer ‘Excellent Trainings Centre’. Doel: Professionalisering, promotie en samenhang van maintenance-opleidingen. 

“Werkt resultaatgericht, weet de partijen bij de les te houden, bemiddelt, stuurt en motiveert. KPC Groep ziet kansen en geeft ruimte om nieuwe initiatieven als het Aviationpark in Woensdrecht op te pakken.” Emmy Bakker, directeur Markiezaat College van ROC West Brabant .

KPC Groep als integraal projectmanager

KPC Groep is door het Markiezaat College van ROC West Brabant gevraagd om de doelstellingen en de voortgang te bewaken van het project en het projectmanagement te verzorgen. Uitgangspunt hierbij is een integrale aanpak van de klantvraag waarbij alle aspecten worden meegenomen en verband houden met elkaar. KPC Groep adviseert en ondersteunt de stuurgroep, begeleid de werkgroepen en professionalisering van de projectmedewerkers, is betrokken bij de ontwikkeling van het didactisch concept en adviseert op het vlak van onderwijslogistiek.

LOF: positieve berichten uit het beroepsonderwijs

De voordelen van dergelijke krachtige verbindingen tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn legio. KPC Groep publiceert eens per twee maanden een selectie van cases over succesvolle regionale samenwerking in de digitale nieuwsbrief LOF. Meer weten en inschrijven.

Video bij artikel

Meer informatie over KPC Groep:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!