Bouwbesluit vraagt bij omgevingsvergunning een milieuprestatie

  • Bouw

Het Bouwbesluit 2012 vraagt bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning, voor nieuwbouw van woningen en kantoren met een gebruiksoppervlak van meer dan 100 m2, dat een milieuprestatieberekening wordt bijgevoegd.

Het Bouwbesluit 2012 vraagt bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning, voor nieuwbouw van woningen en kantoren met een gebruiksoppervlak van meer dan 100 m2, dat een milieuprestatieberekening wordt bijgevoegd. Via een bepalingsmethode kan op controleerbare wijze de milieuprestatie van een bouwwerk, waarbij gekeken wordt naar producten en elementen waaruit het is opgebouwd, gecontroleerd worden. De afdelingen Bouwkunde en Materiaalkunde van Bartels kunnen milieuprestatieberekening leveren. Daarnaast kunnen wij ook aangeven wat de invloed van een bepaalde (materiaal)keuze is op de milieuprestatie.

Er zijn al diverse investeerders die op basis van dit principe hun gebouwen ontworpen willen hebben. Het toepassen van cradle-to-cradle bij gebouwen zorgt ervoor dat deze excellent scoren op de milieuprestatieschaal. De onderligger hiervoor is de materialenindex.

GPR Gebouw

De afdeling Bouwkunde van Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra werkt al enige jaren met GPR gebouw, om de milieuprestatie te berekenen. Met het subthema 2.1 Milieuprestatie van GPR Gebouw berekent Bartels de milieuprestatie van woningen en kantoren volgens de “Bepalingsmethode Milieuprestatie voor gebouwen en GWW werken” en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase. Hiermee kunt u voor nieuwbouw een omgevingsvergunning voor de milieubelasting aanvragen.

Schadelijke milieueffecten beperken

De eis voor deze milieuprestatieberekening staat beschreven in het Bouwbesluit afdeling 5.2 , milieu nieuwbouw. Het doel van deze afdeling is om schadelijke milieueffecten van het materiaalgebruik van te bouwen woningen, woongebouwen en kantoorgebouwen te beperken. Het duurzaamheidgehalte van een gebouw moet op een prestatiegerichte wijze worden bepaald, waardoor ontwerpvrijheid en een gelijk speelveld voor partijen ontstaat.

In de benadering volgt het voorschrift vanuit het Bouwbesluit de bepalingswijze en instrumenten die al geruime tijd in de bouw worden gebruikt om het duurzaamheidgehalte van gebouwen en bouwwerken te berekenen. Aan de berekening van de materiaalgebonden milieueffecten van het bouwen, beheren en slopen van gebouwen en bouwwerken ligt de levenscyclusanalyse ten grondslag. Met deze rekeninstrumenten hebben de factoren in de bouwsector de afgelopen jaren al de nodige ervaring opgedaan bij het formuleren van de milieuambitie van een project, het maken van afspraken over de te realiseren milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk en het aantonen van de gerealiseerde milieuprestatie.

Het is vaak lastig om vast te stellen hoe duurzaam een gebouw is. Er zijn veel verschillende definities en dito meetmethodes van en voor duurzaam bouwen. Dat maakt het in de praktijk ook moeilijk om goede afspraken te maken tussen investeerders, opdrachtgevers, bouwers en gebruikers over duurzaam (ver)bouwen. Daarom is er een bepalingsmethode waarmee professionals de milieuprestatie van een gebouw of bouwwerk te kunnen meten.

Bepalingsmethode milieuprestatie

De milieuprestatie van een woning of een ander gebouw wordt bepaalt met de ‘Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken’ en de bijbehorende milieudatabase. Met deze bepalingsmethode en database kunnen zij de milieueffecten van het materiaalgebruik bij het bouwen en beheren van een gebouw of bouwwerk berekenen aan de hand van het ontwerp van het gebouw. De uitkomst van die berekening wordt uitgedrukt in een of meer getallen. Hierdoor zien ontwikkelaars welke bouwdelen de meeste (negatieve) milieueffecten veroorzaken en waarop het ontwerp geoptimaliseerd kan worden. Men kan zo onderbouwd kiezen voor duurzame oplossingen om een gebouw te realiseren met minder negatieve milieueffecten en dus een betere milieuprestatie.

De bepalingsmethode wordt door bestaande meet- en rekeninstrumenten gebruikt om de milieubelasting van gebouwen en civiele werken in grond-, weg- en waterbouw door te rekenen. De methode is ontwikkeld op basis van de LCA-systematiek. LCA staat voor Life Cycle Assesment (levenscyclusanalyse). Deze systematiek is er voor de berekening van de milieueffecten van bouwmaterialen, producten, samengestelde bouwdelen of volledige bouwwerken. Zij neemt de hele cyclus van een product in beschouwing, van winning van de grondstof, productie, transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk.

Wilt u over dit onderwerp meer informatie? Neem dan direct contact op met Gertie Snip van de afdeling Bouwkunde van de Bartels Ingenieursbedrijf. Hij vertelt u graag alle ins en outs over dit onderwerp.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!