BRL, hoe zei u?

  • Industrie

Al ongeveer een jaar lang trending topic in KWO-land: de BRL en het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Voor de meeste bedrijven die dagelijks met KWO-systemen werken inmiddels een min of meer vertrouwd begrip.

BRL, hoe zei u?

Voor iedereen die wel met KWO-systemen in aanraking komt, maar hier misschien niet dagelijks mee bezig is, blijven het vaak toch wat abstracte termen. Vandaar hierbij in een notendop ‘het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen’.

Waarom het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen?

Het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is een reactie van de overheid op het beperkt functioneren van een gedeelte van de bodemenergiesystemen in Nederland. Ook bij de overheid is het besef doorgedrongen dat een KWO een prachtige duurzame techniek is. En met de juiste aandacht en kennis kunnen KWO-systemen nog meer bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. De overheid vindt daarom dat alleen erkende partijen zich met KWO moeten bezig houden. Dit geldt zowel voor het ontwerp van de installatie als voor de realisatie en zeker ook het beheer van het systeem.

Op wie heeft het Wijzigingsbesluit direct betrekking?

Het wijzigingsbesluit heeft betrekking op alle bedrijven die bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren, beheren en/of onderhouden.

Wat houdt het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in?

Het wijzigingsbesluit houdt met name in dat alle hierboven benoemde bedrijven per 1 oktober 2014 dienen te beschikken over een erkenning van de overheidsinstantie Bodem+.

Hoe komt een bedrijf aan deze erkenning?

Om de erkenning te krijgen dient een bedrijf aan te tonen dat het werkt volgens de van toepassing zijnde BRL. Dit aantonen gebeurt middels een certificaat van een door de overheid goedgekeurde certificatie-instelling. Ook kan het nodig zijn dat bepaalde werknemers middels een persoonlijk certificaat hun kennis en kunde aantonen. Deze certificaten worden verstrekt na het met goed gevolg afleggen van betreffende Cito-examen.

Welke BRL is van toepassing?

Voor het bovengrondse deel van een bodemenergiesysteem gelden de BRL 6000-00 en de BRL 6000-21. Voor het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem is de BRL 11000 van toepassing. Overigens verwijzen de verschillende BRL’s op hun beurt weer voor een belangrijk gedeelte naar delen van bestaande ISSO-publicaties. De demarcatie tussen boven- en ondergronds ligt op de grondwater-TSA (scheidingswisselaar), waarbij de verantwoordelijkheid voor de wisselaar zelf zowel bij het bovengrondse als het ondergrondse gedeelte kan behoren.

Zijn alle bedrijven op tijd gecertificeerd?

Nee. Helaas is gebleken dat de voorbereidingstijd die er was tot aan 1 oktober jl. voor een groot gedeelte van de bedrijven met een erkenningsplicht onvoldoende was om de erkenning te verkrijgen. Dit komt mede doordat de certificatie-instellingen de grote hoeveelheid aanvragen niet op tijd konden inplannen om elk bedrijf voor 1 oktober aan een audit te onderwerpen. Gelukkig ziet het ernaar uit dat de meeste bedrijven hun erkenning met slechts een kleine vertraging gaan behalen.

Meer informatie over BRABANT WATER GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!