Certificaten van 'Oorsprong Form A' komen te vervallen

  • Financieel & Juridisch

Importeert u uit ontwikkelingslanden? Dan kunt u korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen. Om voor een verlaging van het invoerrecht in aanmerking te komen is een Certificaat van Oorsprong Form A nodig. Tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2020 komt dit certificaat te vervallen.

Certificaten van 'Oorsprong Form A' komen te vervallen

Ook zijn er wijzigingen als u EU-oorsprongsproducten laat bewerken in een ontwikkelingsland. 

Attest van Oorsprong (vervangt in fases Form A)

Importeert u uit een ontwikkelings- of minder ontwikkeld land? Dan kunnen invoerrechten verlaagd worden met een:

  • Certificaat van Oorsprong Form A (GSP Certificate of Origin Form-A);
  • of een Attest van Oorsprong (Statement on Origin).

Het Attest van Oorsprong vervangt op termijn het Form A. Wellicht heeft u dan ook te maken met de REX-database.

Bevordering handel en import

Het Form A en het Attest van Oorsprong dienen ter bevordering van handel met en import uit ontwikkelingslanden. Beiden maken deel uit van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Dit is een akkoord tussen de EU, andere Westerse landen en een aantal ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen.

Procedure Attest van Oorsprong

Attest van Oorsprong, van kracht sinds 1 januari 2017, vervangt in fases het Form A. Het moment van vervanging verschilt per ontwikkelingsland. Per 30 juni 2020 werken alle landen die met het APS werken, met het Attest van Oorsprong. Welk stappen kunt u nemen?

  • Controleer of het land werkt met het Attest van Oorsprong.
  • Is de waarde van de zending hoger dan € 6.000,-, dan is registratie nodig van uw exporteur (leverancier) in het Zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Voor zendingen met een lagere waarde, is geen registratie nodig.
  • De exporteur (leverancier) plaatst het Attest van Oorsprong (zonder ondertekening) op de factuur of een ander handelsdocument. Voorwaarde voor plaatsing is dat goederen voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.

Het Attest van Oorsprong dient te worden opgesteld in de Engelse, Franse of Spaanse taal. De tekst van het Attest van Oorsprong wijkt af van de factuurverklaringen bij andere handelsakkoorden.

REX-database

Heeft de zending die u wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. De naam voor een eenmaal gecertificeerde exporteur, is Registered Exporter. Is een ontwikkelingsland eenmaal gestart met REX-registratie, dan moet iedere exporteur in dat land zich binnen één kalenderjaar registreren. Tot het moment van registratie mag de exporteur nog het Form A gebruiken. Direct na registratie mag de exporteur uitsluitend nog gebruikmaken van het Attest van Oorsprong.

Registratie Europese bedrijven

Vanaf 1 januari 2017 is REX-registratie ook mogelijk voor bedrijven in EU-landen. Bijvoorbeeld omdat u gebruikmaakt van de regeling Donor Country Content. Of omdat u goederen uit ontwikkelingslanden doorvoert naar Zwitserland, Noorwegen (en in de toekomst ook Turkije).

Bewerking van EU-producten

In ontwikkelingslanden kunt u goederen produceren of bewerken uit grondstoffen en productonderdelen uit de EU. Gebruikt u daarbij de Donor Country Content regeling, dan kunt u zich in de REX registreren. Tot het moment van registratie kunt u gebruikmaken van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. Is de waarde van de exportzending lager dan € 6.000,-, dan kunt u de factuurverklaring (die u voorheen moest toepassen) direct vervangen door een Attest van Oorsprong.

Doorvoer van goederen

Besluit u goederen, van preferentiële oorsprong uit de ontwikkelingslanden, niet in te voeren in de EU, maar onder douanetoezicht door te voeren naar afnemers in Zwitserland en Noorwegen (en op termijn Turkije)? In dat geval kunt u een vervangend Attest van Oorsprong opmaken. Hiermee kunnen ook de afnemers uit die landen in aanmerking komen voor verlaging van invoerrecht.

Meer informatie

Meer informatie zoals noodzaak van registratie, de registratieprocedure en de tekst van het Attest van Oorsprong vindt u in het Handboek Douane.

Meer informatie over Kamer van Koophandel Kantoor Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!