Coronabestendig werken in je bedrijf

  • Maintenance

Als ondernemer ben je hoofdzakelijk in de weer met het creëren van meerwaarde van je producten en/of dienstverlening. Nu er weer stengere maatregelen ter bestrijding van corona zijn afgekondigd ben je vooral bezig met een van deze zogenaamde ‘bijzaken’ van het ondernemen.

Coronabestendig werken in je bedrijf

Natuurlijk wil je je medewerkers zo goed mogelijk beschermen, je bedrijf kan niet zonder hen. Maar hoe zorg je ervoor dat ze op de werkvloer of op kantoor niet besmet raken, want je wilt ze toch regelmatig op de zaak “In-person” met ze kunnen praten, ondanks alle communicatiemiddelen die nu ter beschikking staan. Dat lees je in dit artikel van MeteoViva Benelux

Thuiswerken of op de zaak?

Thuiswerken waar het kan en met stringente maatregelen in het bedrijf als het moet. Het organiseren van thuiswerken is zowel voor de onderneming als voor de werknemers een hele klus, die diepe sporen kan achterlaten in de productiviteit en rentabiliteit. Ondanks de recent afgekondigde maatregelen werken weer mensen op de zaak, maar het is en blijft een grote uitdaging hoe we de ruimten coronabestendig kunnen inrichten.

Vraagtekens bij de aangekondigde maatregelen

Het RIVM geeft richtlijnen omtrent schoonmaken van oppervlakten, hygiënemaatregelen en social distancing de roemruchte 1,5 meter. Daarnaast geven ze de aanbeveling maximaal te ventileren, wat leidt tot hoger energieverbruik, waardoor je niet meer voldoet aan je duurzaamheidsprogramma. Zelf zet ik overigens grote vraagtekens bij maximaal ventileren, zeker als het om mechanische ventilatie gaat. Mechanische ventilatiesystemen bewerken de inblaaslucht dusdanig dat deze geen ionen meer heeft die eventuele virussen kunnen doden, wat in de buitenlucht wel het geval is. Vandaar dat er striktere maatregelen voor binnen dan voor buiten zijn afgekondigd.

MeteoViva

Maximaal ventileren kostbaar

Als we met behulp van de mechanische ventilatie ieder uur 3 maal de lucht in het gebouw, verversen en deze lucht rechtstreeks weer buiten afleveren, is dat energetisch gezien, een kostbare zaak. We moeten nu het gehele volume in te blazen lucht verwarmen, of koelen en misschien zelfs wel bevochtigen. Recirculatie en energieterugwinning met behulp van een warmtewiel mag niet omdat hierdoor mogelijk extra virussen in de inblaaslucht worden toegevoegd.
Maximaal ventileren zonder energieterugwinning betekent minstens 30% hoger energieverbruik en de CO2-uitstoot, waardoor we niet voldoen aan een andere “bijzaak” van het ondernemen; het terugdringen van het energieverbruik en CO2.

Ionisatie

We weten dat de lucht die het gebouw ingeblazen wordt geen ionen meer bevat, die eventuele, in de lucht zwevende virussen kunnen elimineren. In de buitenlucht, zeker als de zon schijnt of als het regent is dat wel het geval. De simpele conclusie van veel studies is, dat binnenlucht weinig tot geen mogelijkheid heeft om virussen te doden. Buitenlucht heeft dat wel, dankzij de natuurlijke ionisatie opgewerkt door zon, wind en water.

Kunstmatige ionisatie

De oplossing is al bijna een eeuw oud, namelijk kunstmatig ioniseren van de inblaaslucht. Met behulp van ionisatiebuizen die achter de mechanische ventilatie in de luchtkanalen worden geplaatst is het mogelijk de kwaliteit van de binnenlucht gelijk of zelf beter te maken dan van de buitenlucht. Deze buizen wekken de noodzakelijk elektrisch geladen deeltjes; ionen op, die zich door de inblaaslucht bewegen. Als zij in aanraking komen met een virus, wordt deze onmiddellijk geëlektrocuteerd. Daarnaast zorgen deze ionisatiebuizen zorgen voor meer vrije zuurstof in de binnenlucht, wat ten goede komt aan de fitheid en het concentratievermogen van mensen, wat in tijde van corona een mooi “neveneffect” is.

MeteoViva

Daarnaast hoeft met kunstmatige ionisatie de ventilatie niet aangepast te worden, recirculatie en energieterugwinning blijven dan mogelijk, dit om dat de luchtkwaliteit bij afzuiging en bij inblaas wordt gemeten en de ionisatie daarop wordt geregeld. Uit metingen aan bestaande installaties weten we dat meer dan 90% van de tot nu toe bekende virussen, waaronder ook SARS, door de geïoniseerde inblaaslucht worden gedood. Momenteel loopt er bij het Fraunhoferinstituut een test over de mate waarin ionisatie het coronavirus in de binnenlucht elimineert.

MeteoViva Benelux helpt niet alleen met energiebesparing maar bestrijdt ook corona

We hebben ons toegelegd op zowel energiebesparing als gezonde binnenlucht. Beiden zijn innovatieve systemen en gecombineerd uniek in de wereld. In oktober 2019 hebben we onze samenwerking met onze buitenlandse partners geformaliseerd en onze activiteiten ondergebracht in een nieuwe BV: MeteoViva Benelux BV, onderdeel van MeteoViva GmbH, dat tevens filialen in Duitsland, Zwitserland en de USA heeft. Dat maakt een wereldwijde aanpak van het luchtzuiveringsprobleem mogelijk en helpt ondernemers om te besparen op hun energiekosten.

Meer informatie over METEOVIVA BENELUX B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!