De Algemene Verordening Gegevensbescherming in 5 stappen

  • Financieel & Juridisch

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een regeling die nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten zich immers voorbereiden op deze AVG.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in 5 stappen

Gelukkig hoeft u dit niet helemaal alleen te doen. Van Oers Accountancy en Advies kan u helpen. In vijf stappen leggen zij u uit hoe ook u AVG-proof kunt worden.

Stap 1: Creëer intern bewustwording

Informeer uw medewerkers over de wetgeving, de impact van de AVG op uw huidige processen en bij wie zij terecht kunnen bij vragen. Onder de AVG krijgen uw klanten meer privacyrechten.

Stap 2: Maak een register met persoonsgegevens

Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt. Belangrijk is de wijze waarop u de toestemming van uw klanten vraagt, krijgt en registreert.

Stap 3: Breng risico's in kaart

Standaard moeten in uw bedrijfsvoering en ICT ingevoerd zijn: 1.‘Privacy by design’ voor de bescherming van persoonsgegevens: dit houdt in dat u al tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten aandacht besteedt aan privacyverhogende maatregelen. 2.'Dataminimalisatie' waarmee u zorgt dat u alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het doel. Hiermee bespaart u zich ook nog eens een hoop werk.

Stap 4: Zorg voor documentatie van datalekken

Bij een datalek vallen persoonsgegevens in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde, alleen de eisen voor de registratie zijn strenger.

Stap 5: Breng verwerkingen door derden in kaart

Check de contracten en gemaakte afspraken goed voor alle pakketten die u heeft uitbesteed aan derden, denk aan een administratiekantoor of een arbodienst, en zorg ervoor dat alles goed is vastgelegd (de zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

Meer informatie is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES OOSTERHOUT, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!