De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 januari 2019

  • Zakelijke dienstverlening

Als ondernemer krijg je vanaf 1 januari 2019 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil je weten wat er voor jou als mkb'er verandert? De Kamer van Koophandel heeft de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij gezet.

De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 januari 2019

1. Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan ben je verplicht om energie te besparen. Vanaf 1 januari 2019 komt hier een informatieplicht bij. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 moet melden welke maatregelen je neemt om energie te besparen.

2. Verhoging van het lage btw-tarief

Heb jij een bedrijf in bijvoorbeeld de horeca, agro, recreatie, sport, cultuur, bouw of retail? Of als schoenmaker, kleermaker of kapper? Dan mag jij factureren tegen het lage btw-tarief. Dit was tot nu toe nog 6%. Maar vanaf 1 januari is het lage btw-tarief vastgesteld op 9%. Deze verhoging heeft invloed op je prijsstelling, administratie en btw-aangifte. Bereid je daarom alvast goed voor.

3. Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven

Het kabinet wil het belastingstelsel makkelijker maken. Het stelsel wordt daarom vanaf 2019 stap voor stap aangepast. Per 1 januari 2019 wijzigen de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (inkomsten uit werk en woning). Dit is een aanloop naar 2021, want dan zijn er nog maar 2 belastingschijven in box 1.

4. Stijging van wettelijk minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen. Heb jij personeel in dienst dat het minimumloon verdient? Dan is dit wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder - bij een volledig dienstverband - vanaf 1 januari 2019:

  1. € 1.615,80 per maand
  2. € 372,90 per week
  3. € 74,58 per dag

5. Vergoeding voor immateriële schade

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor jij als ondernemer aansprakelijk bent? Zoals een bedrijfsongeval, verkeersongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf. Of loopt het slachtoffer bij zo’n ongeval ernstig en blijvend letsel op? Dan kunnen de naasten vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een vergoeding voor immateriële schade. Afhankelijk van de situatie ligt deze vergoeding tussen de 12.500 en 20.000 euro.

6. Partnerverlof, pleegzorgverlof en adoptieverlof

Heb jij personeel in dienst? Dan hebben jouw werknemers vanaf 2019 recht op 1 week betaald geboorteverlof als hun vrouw of vriendin bevallen is. Nu is dit verlof nog 2 dagen. Dit verlof moet de werknemer in de eerste vier weken na de geboorte opnemen. Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen deze werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat namelijk van 4 naar 6 weken en geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering via UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels op www.ondernemersplein.nl of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Meer informatie over Kamer van Koophandel Hoofdkantoor Utrecht:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!