De brei rondom 5 mei

  • Arbeidsmarkt

Bij werkgevers en werknemers bestaat de nodige onduidelijkheid over 5 mei, Bevrijdingsdag. Ook dit jaar, mede omdat het jaartal 2015 door 5 gedeeld kan worden, daarom wordt deze Bevrijdingsdag ook nog eens aangemerkt als Nationale Feestdag.

De brei rondom 5 mei

wel of geen vrije dag?

Maar is deze Nationale Feestdag nu wel of geen vrije dag? De overheid heeft bepaald dat werkgevers en werknemers zelf een regeling moeten treffen voor 5 mei, ook wanneer de dag wordt aangemerkt als Nationale Feestdag. Per bedrijfstak zijn hier inmiddels vaak per cao afspraken over gemaakt en daardoor gelden er allerlei vaste regelingen. Sla er dus sowieso uw cao op na (indien van toepassing) dan wel kijk ook goed wat u in uw eigen personeelsgids hebt opgenomen.

In veel cao's is bepaald dat werknemers eens per vijf jaar vrij zijn op 5 mei, wanneer er sprak is van een Nationale Feestdag (dus wanneer het betreffende jaar door 5 gedeeld kan worden).  Andere cao’s, zoals de cao voor de Glastuinbouw, kennen deze regeling niet. Hier is bijvoorbeeld 5 mei elk jaar gecompenseerd in de vorm van een extra vrije dag bij het verloftegoed (vandaar de 26 verlofdagen per kalenderjaar). Neemt men op 5 mei dus vrij, dan wordt deze dag in mindering gebracht van het verloftegoed. Uw werknemers zijn dus niet automatisch vrij, ook al is er sprake van een Nationale Feestdag.

Als er in uw bedrijf/sector géén cao van toepassing is dan bepaalt u zelf wat u met deze dag doet. Als u wilt dat uw werknemers op een bepaalde dag in het jaar, dus ook op 5 mei, verplicht vrij zijn, dan moet u ze hier wel tijdig over informeren. Dat doet u door in de arbeidsovereenkomst of personeelsgids een bepaling op te nemen dat u zich het recht voorbehoud om bijvoorbeeld in januari te laten weten welke dagen in het jaar verplichte vrije dagen zijn.

Extra vrije dag

Maar wat nu als u besluit om uw medewerkers vrij te geven op de Nationale Feestdag? Is het dan een extra vrije dag - die dus niet wordt afgetrokken van de verloftegoed - of gaat de vrije dag wél van het saldo verloftegoed af? Met andere woorden, het is dan een verplichte vrije dag?  Als u niet bevoegd bent verplichte vrije dagen vast te stellen, wat erop neerkomt dat er dus niets over op papier staat, bijvoorbeeld in een personeelsgids, dan kunt u niet zomaar de vrije dag van de vakantiedagen aftrekken.  Conclusie in dit voorbeeld: 5 mei is in dit geval een extra vrije dag, die niet verrekend kan worden met het verloftegoed.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem ook dan contact op met Flynth via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 026 – 354 26 00.

Meer informatie over FLYNTH 'S-HERTOGENBOSCH:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!