De kansen en bedreigingen voor de evenementenbranche in 2019

  • Zakelijke dienstverlening

In 2018 schoten de evenementen uit de grond. Voor elk onderwerp dat je kon bedenken of product dat je kon promoten werd wel een bijeenkomst georganiseerd. Een mooie ontwikkeling, aldus leisure concern Libéma, maar welke trends brengt de groei van evenementen met zich mee? En hoe ga je hier als bedrijf zijnde mee om?

De kansen en bedreigingen voor de evenementenbranche in 2019

Volgens het NRIT Trendrapport worden evenementen anno 2018 vaak gezien als de fysieke componenten van virtuele netwerken. Een ontwikkeling waar de evenementenbranche in steeds groter wordende mate een rol in zal moeten spelen. Daarnaast speelt het belang van duurzaam ondernemen een grote rol en komt de bereikbaarheid van locaties steeds meer onder druk te staan.

Hybride evenementen

In de toekomst zullen evenementen nog meer worden uitgebreid met virtuele elementen en moet de evenementenbranche alert zijn op het leveren van een actieve bijdrage aan de online conversatie omtrent een evenement. Door de fysieke en virtuele wereld te verbinden, ontstaan er hybride bijeenkomsten en kunnen organisatoren en locaties de ontmoeting betekenisvoller maken.

Beleving offline én online

Bedenk dat de beleving niet alleen het evenement zelf betreft, maar al start bij de eerste overweging een activiteit te ondernemen. Breng daarom de complete customer journey in kaart; van het eerste contactmoment, het bezoek van het evenement of beurs en de nazorg na het bezoek. Door aanvragen ook online te kunnen indienen, probeert Libéma Beurzen en evenementen bijvoorbeeld ook een deel in de customer journey online te voorzien.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van alle bedrijven en organisaties wordt daarnaast in toenemende mate verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je evenement verbinden aan de locatie is daarbij een belangrijk punt. Dat kan door lokaal inkopen, het bieden van stage- en werkervaringplekken tot het uitnodigen van de buurt voor een kijkje achter de schermen. Ook voor gasten en organisatoren is de omgeving van het evenement in toenemende mate een keuzetrigger. Maatschappelijk zien we een enorme groei en roep om meer verantwoord eten. De gast verwacht dat de F&B zowel verrassend, smaakvol als biologisch en ecologisch verantwoord is, bij voorkeur van een lokale leverancier.

Bereikbaarheid grote bedreiging

Bedreigingen voor evenementen zijn er natuurlijk ook. De bereikbaarheid van evenementlocaties in stedelijke agglomeraties wordt met de aantrekkende economie steeds meer een issue. Vanwege verregaande milieumaatregelen staat de bereikbaarheid nog eens extra onder druk. Bezoekers worden geconfronteerd met files en daarmee samenhangend een verminderde catchment area voor het evenement. Het tijdig om de tafel zitten met gemeentelijke overheden, voorafgaand aan het evenement, is dan ook een must! Ook is het van belang om de situatie met betrekking tot bijvoorbeeld filevorming nauwlettend in de gaten te houden tijdens de aanvang van het evenement.

Toenemende concurrentie

Verblijfsaccommodaties worden daarom steeds belangrijker om de catchment area van het evenement te vergroten. We zien daarnaast een toenemende concurrentie uit andere branches die ook evenementen gaan organiseren. Zij spelen hiermee optimaal in op de festivalisering van de beleveniseconomie. De IJsselhallen merkte dit in het bezoek van Slayer. Er was geen hotelkamer meer vrij in Zwolle en omstreken.

Blijf kritisch

Door het meegaan en rekening houden met de trends en ontwikkelingen in de branche, blijf je up-to-date en blijf je kritisch kijken naar je eigen evenement of beurs. Door de continue groei van evenementen, moet de beleving (zowel online en offline) in orde zijn en dienen zowel online als offline de informatie elkaar te versterken. Daarbij dienen de faciliteiten zoals de bereikbaarheid, rondom het evenement op orde te zijn.

Meer informatie over LIBÉMA:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!